بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان: دولت سازی با تأکید بر بازسازی نیروهای مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

(amohamadian22@yahoo.com) 1. دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

از زمان تهاجم نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 ، یک دهه م یگذرد. پیامد این تهاجم سقوط رژیم افراط ی طالبان بود. پس از آن، تشکیل کنفرانس بن 1 در 5 دسامبر 2001 روند یک دهه پیش رو را برای این کشور ترسیم نمود. از آن تاریخ تحولات زیادی در این کشور به وقوع پیوست که بخش عمده ی آن، دارای ماهیت امنیتی و نظامی بود. بخشی از توافقات کشورهای غربی، بازسازی نهادهای نظامی و امنیتی افغانستان بود. در این میان حضور ایالات متحده و متحدانش در قالب سازمان اتلانتیک شمالی ناتو برجسته تر بوده و آنها مصمم هستند با کسب حمایت سایر کشورها و نهادهای مختلف بین المللی، با اجرای پروژه ی دولت سازی، حکومت مرکزی
قوی و باثبات و جامعه ی پایدار را در افغانستان ایجاد نمایند. به طور حتم با عنایت به ویژگی منحصر به فرد جامع هی افغانستان، چگونگی شک لگیری نهادهای امنیتی و میزان کمیت و کیفیت عملکرد آن، م یتواند یکی از ابزارهای کلیدی دولت مرکزی در جهت ایجاد ثبات در این کشور باشد. این مقاله در نظر دارد به سیاست دول تسازی ایالات متحده در افغانستان و شک لگیری ساختار نیروهای مسلح جدید و تأثیر این اقدامات در ایجاد امنیت و ثبات در این کشور بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the United States Foreign Policy in Afghanistan: State Building with Emphasis on Reconstruction of Armed Forces (Text in Persian)

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadian
چکیده [English]

From the time of military attack on Afghanistan by international coalition led by the United States in 2001، a decade has passed. The consequence of this attack was the fall of the extremist regime of Taliban. After that، the holding of Bon 1 conference on 5th December 2001 drew the process of development before Afghanistan for a decade. From that date many developments have taken place which major part of them had security and military nature. Parts of the agreement of Western countries were reconstruction of military and security organs of Afghanistan. In this regard the presence of the United States and its allies within the framework of North Atlantic Treaty Organization (NATO) has been more prominent. They are determined to seek the support of other countries and several international agencies to proceed with the project of state building، to build a strong and stable central government and sustained society in Afghanistan. Certainly taking into consideration the peculiarities of the exclusive society of Afghanistan the formation of security organs and their functioning can be a key lever of central government in bringing stability in Afghanistan. The present article intends to examine the policy of state building in Afghanistan and formation of the structure of a new armed forces and the impact of these measures in creating security and stability in that country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the United States foreign policy
  • nation
  • state building
  • state building through intervention
  • institution building
  • the military and security forces