نشانه های وحدت در کثرت جامعه هند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

(fds548@yahoo.com) . استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده

انجام گرفته است . « وحدت در گوناگونی در جامعه ی هند » تحقیق حاضر با هدف بررسی در این تحقیق در ابتدا هند جامعه ای گوناگون فرض شد و گوناگونی ها ی حیرت انگیز جامعه ی هندوستان مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی مختصر مذهب، زبان و غیره در این ثابت گردید. در قسمت دوم، فرض دیگری مطرح شد « گوناگونی جامعه ی هند » کشور فرض و آن اینکه، جامعه ی هند در عین گوناگونی دارای وحدت است . در این خصوص عوامل وحدت بخش در این جامعه ی متکثر و گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا
بنیان ها و اصول وحدت بخش اولیه و ثانویه مورد بحث قرار گرفته و نقش هر کدام در ایجاد وحدت در جامعه ی هند مشخص گردید. در قسمت سوم ، عوامل تهدید کننده ی وحدت جامعه ی هند، که تا کنون، تا حدی تحت کنترل دولت فدرال قرار گرفته ، بررسی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که علی رغم وجود یک سری عوامل تهدید کننده ی وحدت، فرض وجود وحدت در عین گوناگونی در مورد جامعه ی هند صادق است، به عبارت دیگر در عین گوناگونی، وحدت بر جامعه ی هند حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sign of Unity in Diversity in Indian Society (Text in Persian)

نویسنده [English]

 • Hojatollah Darvishpour
چکیده [English]

The aim of the present article is to study unity in diversity in India. The assumption of the article is that India is a country with diversity. The article examines the unique aspect of diversity in Indian society. These aspects of diversity in Indian society are religion، ethnicity، language etc. The underlying hypothesis is that despite this diversity India is a united entity. In this regard the uniting factors are enumerated and examined also in this direction the elementary and secondary uniting principles and foundations are discussed and their roles in uniting the Indian society are underlined. In the third part the factors that threaten the unity of Indian society are discussed. These factors are Hindu nationalism، religious conflicts، regionalism، state-centre conflicts; and the central government is trying to control them. The finding of the study shows that despite the presence of certain factors which threaten the unity of India، the unity in diversity is prevailing. In other words notwithstanding diversities، the unity is the dominating aspect of Indian society

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unity
 • Indian society
 • culture
 • ethnicity
 • Religion
 • Constitution
 • Democracy
 • secularism
 • Federalism
 • nationalism