تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (Shafiee2@hotmail.com. استادیار و عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 (Jeghonz@yahoo.com). دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه بمبئی هندوستان

چکیده

مسأله ی عضویت یا عضویت ناظر در سازمان های منطقه ای و بین المللی دارای پیامدها و آثاری بر منافع اقتصادی و سیاسی کشورها است. اتحادیه آفریقا یکی از سازمان هایی است که مسأله ی عضویت ناظر در آن و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در برابر دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا به این سئوال پاسخ دهد که این موقعیت چه فرصت ها و چال شهایی را برای ایران به همراه خواهد داشت؟ در پاسخ به این سئوال فرض بر این است که این عضویت اثری دو گانه خواهد داشت. به این ترتیب که از یک سو می تواند به ایجاد فرصت های متعددی برای جمهوری اسلامی ایران بینجامد و از سوی دیگر می تواند برای جمهوری اسلامی ایران توأم با چالش هایی باشد. از این رو جمهوری
اسلامی ایران باید با احتراز از تبعات منفی احتمالی پی شرو و با سنجش این چالش ها از منافع و فرصت هایی که از رهگذر عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا برایش پدید م یآید نهایت استفاده را ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Opportunities and Challenges of Iran’s Observer Membership of African Union (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • Nozar Shafiee 1
  • Saideh Sahriati 2
چکیده [English]

The question of membership or observer membership in regional and international organizations has important consequences and implication on economic and political interest of the countries. The African Union is one of those organizations that its observer membership has put opportunities and challenges before the foreign policy organization of Islamic Republic of Iran. The present article wants to examine Iran’s observer membership of African Union. What are the opportunities and challenges or Iran’s membership of this organization? The underlying hypothesis is that this membership is having dual effect. On the one hand، it can create several opportunities and on the other hand، it can have certain challenges. Therefore، the Islamic Republic of Iran should avoid the probable negative implications and by assessing these challenges، should avail herself the interests and opportunities derived from the observer membership to full extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • observer membership
  • African Union
  • opportunities
  • Challenges