تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (rahavard52@gmail.com) . دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 (mehrangiz_samiee@yahoo.com) . کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 (rabie.esmaeil@gmail.com) . کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

صاحب نظران مسایل نفت و سیاست بر این باورند که در هر کشوری که جنگی رخ دهد و ذخایر نفتی در آنجا وجود داشته باشد، جنگ مذکور را نم یتوان با نفت مرتبط ندانست. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میان دو کشور عمد هی صادرکنند هی نفت در منطقه خلیج فارس که به مخزن انرژی جهان شهرت دارد، رخ داد. با این حساب می توان از پیوند این جنگ با ثروت و درآمدهای نفت هر دو کشور و حتی نفت منطقه خلیج فارس سخن گفت. مقاله ی حاضر کوشیده است، رابطه ی میان نفت وتحولات مرتبط با آغاز، استمرار و پایان جنگ تحمیلی را به طور مشخص و منظم مورد بررسی قرار دهد. مقاله تأثیر درآمدهای نفت و پیامدهای ناشی از تغییر موازن هی نفتی در منطقه خلیج فارس پس از پیروزی انقلاب را بر روند سیاسی و محاسبات دولتمردان عراق بررسی کرده و نشان
می دهد نفت چگونه از این طریق به آغاز جنگ توسط عراق کمک کرد. در ادامه ، مقاله نقش نفت در تأمین هزین ههای جنگ و سرپا نگه داشتن اقتصاد در هر دو کشور ایران و عراق و پیامدهای ناشی از بروز سومین شوک نفتی و تشدید جنگ نفت کش ها را بررسی کرده تا نشان دهد، این شرایط چگونه به ترتیب بر استمرار و پایان جنگ تأثیر گذاشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Oil Price in Development (Beginning, Continuation and End) of Iran-Iraq War (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • Saeed Mirtorabi 1
  • Mehrangiz Samiei 2
  • Esmaeil Rabiei 3
چکیده [English]

The observers and critics of oil and politics are of the belief that where ever there are oil reserve and war occurs، this war is certainly relating to oil. The imposed war of Iraq against Iran occurred between two major oil exporting countries in the Persian Gulf region، a region in the world which is famous for its enormous oil reserves. Taking into consideration the above fact one can find the link between this war with the wealth and oil revenue of the two countries and also the existing oil in the Persian Gulf region. The present article is trying to examine the relation between oil and the developments relating to commencement، continuation and the end of the war in a systematic and precise manner. The article also examines the impact of oil revenue and the consequences of the change in oil balance in the Persian Gulf after the victory of Islamic revolution on political situation and the calculations of Iraqi leaders and it shows how oil has helped the commencement of the war by Iraq. Likewise the article analyzes the role of oil in supplying the war expenditure and sustaining of economies of Iran and Iraq and the consequences of third oil shock، the intensification of oil tankers war، to show how these conditions had impact on continuation and later end of the war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil and commencement of the war
  • oil and continuation of the war
  • oil and the end of the war
  • Rentier state
  • oil and government’s freedom of action
  • the linkage between oil and militarism