بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 - عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز Mohagheghnia7877@gmail.com

2 - عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام moradi.jahanbakhsh77@gmail.com

چکیده

روابط خارجی کشورها همواره تابع مجموعه ای از نیات، اهداف، منافع، خوانش ها و کنش‌هایی است که برآمده از کانون های تصمیم گیری در ساختار درونی و محدودیت های نظام بین المللی بوده و پیامدهای آن نیز بر حوزه داخلی و خارجی مشهود است. روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و چین نیز از این ویژگی مستثنی نیست و فهم ابعاد متفاوت آن از اهمیت اساسی برخوردار است. ایالات متحده آمریکا و چین که از سال 1971، روابط دوجانبه را گسترش داده اند، در بسیاری از زمینه ها، به ویژه در حوزه اقتصادی، عملکرد موفقیت آمیزی در تعامل با یکدیگر داشته اند، اما این امر به معنای عدم اختلاف در روابط دو کشور نیست و خطر تنش و بحران، همواره رابطه  این دو قدرت جهانی را تهدید می کند. مهم ترین بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین شامل بحران و مسأله تایوان، بحران شبه جزیره کره، اختلافات ارضی و مرزی با کشورهای ژاپن و همچنین حضور و مداخله گسترده آمریکا و دیگر قدرتها در محدوده نفوذ چین و تنش های ایجاد شده در راستای آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Possible Crises in the United States Relations with China

نویسندگان [English]

  • Hamed Mohagheghnia 1
  • Jahanbakhsh Moradi 2
چکیده [English]

The foreign relations of countries always depend on a set of intentions, objectives, interests, interpretations and interactions which are the outcome of decision making centre in internal structures and international limitations and its repercussions are also seen in domestic and external sphere. The bilateral relations of the United States and China are not an exception to this rule. The United States and China expanded their relations from 1971. They had a successful record in interaction with each other in many field especially in economic field but this does not mean that there are no differences between the two. There are always threat and danger of tension and crisis in relations of the two world powers. The most important possible crises in relations of the United States and China are the problem of Taiwan and also the presence of the United States of other powers in sphere of influence of China and the ensuing tensions in that direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • the relations of the United States and China
  • Taiwan
  • Korean Peninsula
  • Human rights