ترتیبات امنیت جمعی: الگویی نو برای ایجاد امنیت در خلیج فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران aqareb@gmail.com

چکیده

ویژگی، ساختار و بهم پیوستگی امنیت در منطقه خلیج فارس، باعث شکل گیری شبکه‌ای از روابط امنیتی میان کشورهای این منطقه شده است. بر این اساس، امنیت این کشورها را نمی‌توان جدا از یکدیگر تصور کرد، به گونه‌ای که هر گونه تغییر و تحول در وضعیت یکی از این کشورها باعث می‌گردد موقعیت دیگران  نیز تحت  تاثیر قرار گیرد. این امر به نوبه خود تشکیل یک مجموعه یا «زیر مجموعه امنیتی منطقه‌ای» را در این منطقه باعث می‌شود. از سوی دیگر، این منجر به ایجاد «وابستگی متقابل امنیتی» میان اعضای این مجموعه گردیده است. بدین ترتیب، باید پذیرفت که مقابله با تهدیدات و چالشها در سطح منطقه نیز نخست باید با حضور همه اعضای این مجموعه صورت پذیرد و در مرحله بعد حل این چالشها تنها با یک اقدام جمعی از سوی تمامی اعضای این مجموعه و در قالب مدیریت امنیتی جمعی چند جانبه امکان پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collective Security Arrangements: A New Pattern for Creation of Security in the Persian Gulf

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Agharebparast
چکیده [English]

The peculiarity, structure and connectedness of security in the Persian Gulf region have caused the formation of network of security among the countries of the region. Therefore, the security of countries of this region cannot be separated from each other. Each development and change in the condition of one of the countries affects other countries as well. On its turn this will lead to the formation of complex or “securityregional subset” in the region. On the other hand this will lead to “mutual security dependence” among the members of this complex. In this way one has to accept that confronting the threats and challenges in the region should first be done with the presence of all the members of the complex and in the second stage facing these challenges will only be possible by a collective action by all the states of this complex and within the framework of collective security management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Security
  • mutually dependent security
  • Persian Gulf
  • Regional Security Complex