بازنگری در روابط روسیه و آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس fereshteh_nasr87@yahoo.com

چکیده

ایالات متحده آمریکا و روسیه دو بازیگر عمده  در نظام بین الملل هستند. جغرافیای منافع ملی آنها به ترتیب جهانی و فرامنطقه ای است و لذا کیفیت روابط میان آنها در امنیت زا بودن یا امنیت زدا بودن سیستم نقش مهمی دارد. اگرچه بعد از فروپاشی شوروی تا کنون تعاملاتی در روایط طرفین دیده می شود، اما در سالهای اخیر روابط دو کشور رو به تیرگی نهاده است.
روابط روسیه و آمریکا بعد از فروپاشی شوروی وارد دوره جدیدی شد. ظهور حوادث تروریستی یازده سپتامبر 2001 روابط میان آنها را بیش از پیش به سوی همکاری پیش برد. در طی بحران اشغال عراق روابط دو طرف رو به سردی گرایید ولی بعد از اشغال دوباره بهبود یافت. کمکهای مالی آمریکا به روسیه، پذیرش روسیه در گروه هفت کشور صنعتی و تبدیل شدن آن به گروه هشت، بازگذاشتن دست روس ها برای مقابله با جدایی طلبان چچن ، افزایش سطح تبادلات تجاری و .... از جمله همکاری های آمریکا با روسیه بود. از سوی دیگر حمایت روسیه از اقدامات امریکا در برخورد با طالبان و عدم مخالفت با همکاری نظامی کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا، تمرینها و مانورهای نظامی با آمریکا، موافقت با قطعنامه های شورای امنیت که به وسیله آمریکا در مورد عراق - بعد از اشغال این کشور- ارائه شد، هماهنگی نسبی با غرب در مورد پرونده اتمی ایران و ... را میتوان از جمله اقدامات روسها برای نزدیکی به آمریکا است.
هدف پژوهش بررسی روابط آمریکا و روسیه است، مخصوصاً اخیراً به واسطه اقدامات آمریکا در اروپای شرقی این روابط رو به تیرگی نهاده است. سؤال پژوهش این است که کدام یک از رفتارهای ایالات متحده موجب تهدید و رنجش روسیه شده و روسیه چه واکنشی از خود نشان داده است.

عنوان مقاله [English]

A Reappraisal in Russia and America Relations

نویسنده [English]

  • Fereshteh Nasrollahi
چکیده [English]

The United States and Russia are two important actors in international system. The geography of their national interests is global and extra-regional; therefore, the quality of their relationship affects the security of international system. It can create security or can cause insecurity in international system. After the disintegration of Soviet Union there has been more interaction between them but in recent years the relations between the two have been strained. The relations between Russia and the United States entered a new phase after disintegration of the Soviet Union. The occurrence of terrorist events on 11 September 2001 took their relations towards cooperation. During the invasion and occupation of Iraq, their relations became cool but after the occupation the relations improved. The financial assistance of the United States to Russia, acceptance of Russia in Group Seven industrial countries and the change of the said group into eight, supporting the Russia in countering Chechnya secessionism, the increase in the level of trade exchange are among the cooperative measures by the United States towards Russia. On the other hand Russia’s support for the United States’ actions against Taliban, non-opposition to exercises, maneuvers and military cooperation with Central Asian countries, agreeing with the United States resolution pertaining to Iraq, presented in Security Council after the occupation of that country, relative coordination on question of nuclear case of Iran, are among the important measures by Russia for having closer relations with the United States. The purpose of the present article to study the relations of the United States with Russia, especially recent measures by the United States in Eastern Europe which has led to strained relations between the two. The question raised by the paper is what particular behavior of the United States caused resentment and threat to Russia and what reaction Russia have had to them?

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Security
  • National Interests
  • national security
  • Russia and America Relations