تاثیر ایدئولوژی برتناسب کاربرد قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اعراب، اسراییل)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران mehrdad_tiara@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری فقه و اصول حوزه علمیه قم joonali88@yahoo.com

چکیده

تعریف منافع ملی بطور قابل توجهی تحت تاثیر خوانش های متفاوت از منفعت قرار دارد. لذا ایدئولوژی به عنوان یکی از متغییر های تاثیر گذار در عرصه سیاسی آمریکا، برای درک بیشتر تغییرات سیاست خارجی این کشور در بازه های زمانی مختلف و براساس تفاسیر مختلف از منافع ملی بسیار ضروری خواهد بود در این پژوهش بدنبال بررسی وزن این متغییر در دولتهای کلینتون و بوش و اوباما خواهیم بود تا دریابیم تغییر تناسب قدرت نرم و سخت در بازه زمانی ذکر شده  در رابطه با درگیری های اعراب و فلسطین  به چه دلیل متفاوت بوده است ؟ در پژوهش میان رودوموضوع جایگاه ایدئولوژی در سیاست خارجی این کشور و تناسب کاربرد قدرت نرم در قبال مسئله اعراب و فلسطین  پیوند برقرار می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Ideology on the Proportion of Use of Soft and Hard Power in United States Middle East Foreign Policy (Case Study Arabs and Israel)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Halalkhor 1
  • Mohammd Mehdi Babjannejad 2
چکیده [English]

The definition of national interest in different period of time and circumstances has not been and is not identical for governments in the world. Therefore the national interest to a considerable extent depends on different interpretations. In this regard ideology is an effective variable in the United States political arena and it helps one to understand better the changes in the foreign policy of this country in different span of time and different interpretation of national interest. The present article wants to examine the place and importance of ideology in administration of Clinton, Bush junior and Obama to know what have been the changes in the proportion of use of hard and soft power in regard of Arabs, Palestinian and Israel disputes. The article tries to link these two subjects, one the place of ideology in foreign policy of the United States and second the proportion of use of hard and soft power in regard to question of Arabs, Palestinian and Israel. The article then concludes that the tendency to use force during Bush junior administration was due to their neo-conservative ideology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Soft power
  • Ideology
  • neo
  • Conservatism
  • Arabs
  • Israel