افزایش مشارکت سیاسی با استفاده از مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت majid_golparvar@yahoo.com

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت amin_sh54@yahoo.com

چکیده

امروزه از یک سو، مشارکت در بستر جامعه‌ای دموکراتیک و اسلامی، صورتی نهادمند به خود گرفته و یکی از شاخص‌های اصلی نظام توسعه‌یافته و دموکراتیک محسوب می‌شود و از سوی دیگر، جهان در قرن اخیر، به واسطه‌ی تولید انبوه داده‌ها و اطلاعات بشر، در آستانه‌ی تحوّلی شگرف و ایجاد جوامعی نو، موسوم به جوامع اطلاعاتی است که سرعت، دقّت و کیفیّت در پردازش، و ساختن دانش‌های جدید با استفاده از آن اطلاعات در این جوامع، ملاک توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. پژوهش حاضر، با توجه به این اصول مهم و بنیادی، مدلی را ارائه می‌کند که از تلفیق دو دانش سیاسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، ساخته‌شده و چگونگی استفاده از داده‌ها، اطلاعات و بینش خود تصمیم گیرنده را در تحلیل، پردازش ، استنتاج و اتخاذ تصمیم مناسب برای افزایش مشارکت سیاسی، بررسی می‌کند. این مدل فرایند محور و فرایند اصلی در آن مشارکت سیاسی است که با توجه به اصول و روشهای اقناعی بسط داده‌شده‌است. این پژوهش بلحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و بلحاظ هدف، کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از بسیاری از منابع فیش‌برداری شده‌است؛ مدل‌سازی سیستم یاد شده بر پایه نمودارهای جریان داده(DFD) و با نرم افزار “Sybase power designer” انجام شده‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Increase in Political Participation with the Help of Decision Backing Model

نویسندگان [English]

  • Majid Golparvar 1
  • Mohammad Amin Khajehhasani 2
چکیده [English]

Nowadays on the one hand participation has been institutionalized in a democratic and Islamic society and it is certainly one of the indexes of developed and democratic system, on the other hand in modern world in 21st century due to mass production of information and data is on the threshold of great changes and creation of new society which is called information society. The characteristic of this new society is speed, precision and quality in processing and producing new knowledge with the help of that information. The above said characteristics are the criteria for progress and development. The present article taking into consideration the above fundamental and important principle presents a model made by combination of political knowledge and information and communication technology. The article examines the way information, data and insight of the decision maker in analysis, processing, deduction and taking the suitable decision increases the political participation. This model is process centered and the main process is political participation in which the principle and convincing method is used. The present research, from methodological point of view is descriptiveanalytical and from objective view is applied and for gathering information it has collected notes on cards from many sources. The model building of the system is on the basis of Data Flow Diagram (DFD) with use of Sybase Power Designer software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • decision making backing system
  • process and convincement