شاخص‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. z_negintaji@sbu.ac.ir

2 - دانشجوی دکتری حقوق ‌بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت علمی دانشگاه Hosseini_hooman@yahoo.com

3 کارشناسی ارشد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور. Azin.kiani63@yahoo.com

چکیده

با پایان جنگ سرد و طرح مسایل مربوط به جهانی شدن در نظام اقتصاد سیاسی جهان، منابع نرم افزاری سیاست‌های امنیتی، با وجود تداوم اهمیت ابعاد سخت افزاری امنیت، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. در این دوران امنیت به شکل بسیط، مطرح و بیش از پیش مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی مبنای اقتدار دولت‌‌ها قرار گرفت و امنیت ملی در این راستا مفهوم‌سازی شد. یعنی امنیت علاوه بر بعد نظامی آن، در جنبه‌های اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و غیره نیز تبلور یافته است. در این پژوهش سعی شده است امنیت از نگاهی موسع بررسی و جنبه های اقتصادی امنیت و تاثیر شاخص های اقتصادی بر روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین منظور از مکتب کپنهاک که امنیت را از جنبه‌های گوناگون مورد مطالعه قرار می دهد و نگاهی موسع و ایجابی به امنیت دارد، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economic Indexes and National Security of Iran

نویسندگان [English]

  • Zarir Negintaji 1
  • Homan Hosseini 2
  • Azin Kiani 3
چکیده [English]

With the end of the Cold War and the advent of question of globalization in the political economy system of the world the soft source of security policies found its special place despite the continuation of the importance of hard aspect of security. This means the satisfaction, and internal, regional and global legitimacy of governments, progress and level of development, their share in producing world’s wealth and their role in international organizations and institutions are among the most important factors for maintaining national security in present era. In present situation the security finds its real meaning in its extensive scope. The economic problems and economic development have become the source of government’s power and strength and national security is conceptualizing in that direction. This means that security besides its military aspect have other important aspect like economic, ecological, cultural aspect as well. The present paper tries to look extensively to the issue of security and the economic aspect of security and the impact of economic indexes on the security of Islamic Republic of Iran are discussed in detail. For this reason the paper borrows Copenhagen school theory of security which has an extensive view about security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic indexes
  • national security
  • national potential
  • Copenhagen School
  • Iran