تأثیر ویژگیهای محلی فرهنگ سیاسی بر رقابت های انتخاباتی در ایران (مطالعه موردی،شهرستان ممسنی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا gorjizahe@yahoo.com

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت majid_golparvar@yahoo.com

چکیده

ایران سرزمینی متشکل از اقوام ،گروه ها،فرهنگها و جریان های گوناگون و حادثه ساز تاریخ می باشد. هر کدام از این اقوام وطوایف دارای ویژگیهای خاص فرهنگ سیاسی خود بوده که بویژه در انتخابات محلی بسیار تاثیرگذار است. طایفه گرایی مهمترین ویژگی فرهنگ سیاسی در منطقه ممسنی واقع در استان فارس بوده, بگونه‌ای که در دو دهه اخیر در حوزه‌ی انتخاباتی این منطقه تاثیر بسزایی در نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی برجای گذاشته است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که طایفه گرایی هرچند در زمان نماینده های ادوار مختلف متفاوت بوده است اما در انتخابات دو دهه ی اخیر بدلیل نقش برجسته نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی محلی از افراد هم طایفه ای خود,  شاهد تشدید این تمایلات در بین طوایف  گوناگون  ممسنی هستیم. گسترش روز افزون تمایلات طایفه گرایانه می‌تواند با افزایش پتانسیل منازعه مشکلات بسیاری را برای این منطقه بدنبال داشته باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Impact of Local Political Culture on Elections Competitions in Iran (Case Study: Mamassani City)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gorjizadeh 1
  • Majid Golparvar 2
چکیده [English]

Iran is a land inhabited by many tribes, groups, cultures and different factions; passing through turbulent history. These peculiarities have put Iran in a special social and geographical place and as such Iran is called the crossroad of historical events. Due to tribal structure of Mamassani-Rostam Islamic Council constituency, in recent two decades a few weeks before the elections, elections competitions reach its peak. The paper concludes that although clan affiliations existed in the past elections but in recent two decades it has been intensified and there is severe competition between different clans to get managerial posts through victory of their candidate in elections. On the whole one can say that the characteristics local political cultures of Mamassani city residents are: 1) role of clan affiliation and nepotism in appointment of key managerial posts; 2) patriarchy system; 3) the impact of clan affiliations on election competitions; 4) tribal and clan affiliations as an obstacle on the way of political development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local political culture characteristics
  • Islamic Council (Majlis) elections
  • clan affiliations
  • patriarchy system
  • social structure of Mamassani city
  • managerial posts