تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا jafarinezhad@iaush.ac.ir

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا yahoo.com@ afsane.khosravi88

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا mnp_ma@yahoo.com

چکیده

دیپلماسی عمومی از آن جهت که تلاش دارد مردم را اقناع کند تا به نحو خاصی فکر کنند، شبیه تبلیغات سیاسی است، اما از طرف دیگر چون دیپلماسی عمومی به حرف‌هایی که مردم برای گفتن دارند نیز گوش فرا می‌دهد، اساساً با تبلیغات سیاسی متفاوت است در این مقاله تلاش می شود ضمن بررسی مبانی ،کارکرد و ابعاد دیپلماسی عمومی به این سوال اصلی پاسخ داده شود که  ایا مبانی دیپلماسی عمومی امریکا با به کارگیری جنگ نرم قابل جمع است و قدرت نرم چه تعاملی با این شکل از دیپلماسی دارد؟  بر این مبنا فرض  پژوهش بر این اساس است : تفاوت میان دیپلماسی عمومی و جنگ نرم در الگوی ارتباط نهفته است ،از این رو قدرت نرم در یک تعامل هم افزا ، بسترساز اجرای دیپلماسی عمومی محسوب می شود . هدف اصلی در این  مقاله تاکید بر وجه قدرت  نرم دیپلماسی عمومی است دراین راستا مبانی دیپلماسی عمومی با به کارگیری جنگ نرم  قابل جمع نیست افزون بر این، دیپلماسی عمومی در سه بعد قابل تعریف است که محیط توان‌بخشی را برای سیاست‌های  خارجی حکومت ها فراهم می کند دیپلماسی عمومی مخالف جنگ نرم است چرا که جنگ نرم در فضای واقع‌گرا فکر می‌کند و درصدد است با استفاده از تبلیغات و عملیات روانی بر مخاطبان به نحو ناخودآگاه اثر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Synergic Interaction of Soft Power with Public Diplomacy against Soft War

نویسندگان [English]

  • Masoud Jaafarinejad 1
  • Afsaneh Khosravi 2
  • Mohammad Neamatpour 3
چکیده [English]

he public diplomacy in one way like political propaganda because it tries to convince people to think in a particular way but on the other hand it is different from political propaganda because it listens to what people say. The present article while examining the principle, function, objective and aspects of public diplomacy answer a main question whether the basis of American public diplomacy makes use of soft war and what interaction soft power has with the above said diplomacy? The hypothesis of the paper is that the difference between public diplomacy and soft war is their pattern of connection. Soft power in a synergic interaction paves the way for furthering public diplomacy. The main objective of the article is to emphasize on soft aspect of public diplomacy. In this direction the bases of public diplomacy cannot be accompanied with soft war. Besides this public diplomacy have several aspects. One that it creates suitable atmosphere for foreign policies of governments, second that public diplomacy is against soft war because the soft war thinks in a realistic atmosphere and intends to make use of propaganda and psychological war to unconsciously influence their audiences. Soft war intentionally makes use of deception, lie and distortion of realities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Soft War
  • propaganda
  • Soft power