کاربرد شیوه های تبلیغی در روند اجرای عملیات روانی و نقش روحیه ملی کشور مورد هجوم در کارایی و یا عدم کارایی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا shahbazi_591@yahoo.com

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان shahabi89@hotmail.com

چکیده

اصطلاح جنگ روانی به مجموعه عملیاتی اطلاق میشد که در جنگ های نظامی به کار میرفت,امادر وضعیت جدیدآن ،مقاصد گوناگونی همچون تضعیف روحیه سربازان در جبهه های نبرد،تضعیف و گمراه نمودن مردم کشورهای درگیر جنگ،نیروهای تبلیغاتی برای حفظ برتری در جبهه، گسترش شایعات برای ایجاد ترس و......را در بر میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Usage of Political Propaganda Method in the Process of Implementing Psychological Operation and the Role of National Morale of the Subjected Country in its Effectiveness or Ineffectiveness

نویسندگان [English]

  • Azizollah Shahbazi 1
  • Rohollah Shahbi 2
چکیده [English]

Psychological warfare consists of a set of operations which are used in classical wars but in present situation it includes more extensive objectives like weakening the morale of soldiers in war fronts, weakening and misleading the people of countries involved in the war, propaganda force for keeping superiority in war front, spreading rumours for creating fear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological warfare
  • psychological operation
  • national morale