آینده پژوهی روند همگرائی و وحدت دنیای اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

چکیده این پژوهش کوشیده‌است به ترسیم چالش‌های درونی و بیرونی وحدت جهان اسلام بپردازد. از این رهگذر، روندهای موجود در جهان اسلام تبیین شده‌است تا مشخص کنند که آیا وضعیت موجود، حاکی از همگرایی دنیای اسلام است یا واگرایی؟ هدفی که این پژوهش دنبال می‌کند، این است که بر اساس واقعیت‌های موجود در نظام بین‌الملل و روندهای دنیای اسلام، آیا در آینده امکان تحقق وحدت جهان اسلام وجود دارد؟ این پژوهش با استفاده از روش آینده‌پژوهی، به نتایجی نیز دست یافته است. واکاوی وضعیت موجود در جهان اسلام، حکایتگر آن است که به علت تضاد منافع دولت‌های اسلامی، حداقل در کوتاه مدت، شاهد وحدت مسلمانان نخواهیم بود و برای برون‌رفت از این وضعیت باید طرح وحدت دنیای اسلام، ابتدا مورد اجماع نخبگان فکری و حکومتی جهان اسلام قرار گیرد و سپس اقدامات عملی و برنامه‌های مشترک را جایگزین ترویج خصومت و مهار افراطیگری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures Research and sudies about the Process of Integration and Unity in Islamic World

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghaedi 1
  • Alireza Golshani 2
چکیده [English]

Abstract: The present article tries to describe the internal and external challenges to the unity of Islamic world. In this direction the existing processes in the Islamic world have been explained to find out whether the present situation is an integration or disintegration. The present research by taking into consideration the realities of international system and the existing process in the Islamic world, wants to know whether the unity of Islamic world is possible in future? The finding of the study indicates that by examining the existing situation in the Islamic world one comes to the conclusion that  due to contradiction of the Islamic states, in short term we cannot witness the unity of Muslims. For solving this problem, first a plan of Islamic world unity should be prepared and this plan should initially bring about a consensus among the governmental and intellectual elite. Then practical measures and common programs should substitute hostility and contain extremism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integration
  • Islamic Unity
  • Islamic world
  • Futures Studies
  • Muslim Ummah