تحلیل ژئوپلتیک روابط پاکستان و همسایگان: تنش‌ها و تهدیدها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
پاکستان کشوری است که در اوت 1947م. استقلال خود را به دست آورده‌است. قراین و شواهد گویای این است که طی همین مدت اندک، این کشور با مشکلات داخلی و بیرونی زیادی مواجه بوده است. بر این اساس، سؤال این پژوهش چنین است: در یک برآورد کلی از سیاست کنونی پاکستان؛ روابط این کشور با همسایگان چگونه ارزیابی می‌شود؟ به طور معین، دلایل مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد همواره به اشکال متعددی پاکستان برای همسایگان موجودیتی تهدیدزا بوده است. منازعات ارضی با هند بر سر حاکمیت کشمیر و رقابت‌های خطرناک تسلیحاتی با این کشور، اختلاف بر سر مرز دیورند و حمایت از طالبان در بی‌ثبات کردن افغانستان، تنش‌های گسترده با ایران، نظیر: تنش‌های ایدئولوژیک، مسائل مرزی و اهداف متناقض در افغانستان و غیره، تنها بخشی از اختلافات پاکستان با همسایگان است. هم‌اکنون پاکستان دارای روابط خوبی با چین است؛ لذا دلایلی وجود دارد که به نظر می‌رسد در آینده این کشور با چین نیز وارد تنش شود.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای روش کیفی است. گردآوری داده‌ها، از منابع مکتوب و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Geopolitical Analysis of Pakistan’s Relations with the Neighbors: The Tensions and Threats

نویسندگان [English]

  • Javad Etaat 1
  • Ibrahim Ahmadi 2
چکیده [English]

Abstract
Pakistan is a country that gained her independence in August 1947. Facts and evidences indicate that during this short span of time she has encountered numerous internal and external problems. The question raised by the present article is that how Pakistan’s relations with her neighbors can be evaluated taking into consideration its present policy? There are clear reasons that show Pakistan has always been source of tension and threat for her neighbors on one way or another. Territorial disputes on Kashmir and dangerous arms race with India, territorial dispute with Afghanistan on Durand Line which is the long border of the two countries and support of Taliban in destabilizing Afghanistan, widespread tension with Iran, like ideological tension, border problems, and divergent objectives in Afghanistan etc. At present Pakistan is maintaining good relations with China but there are reasons that show the existing relations with China will become tense in future. The methodology used in the article is descriptive-analytical based on qualitative method. The Collection of data is library and internet sources. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pakistan
  • neighbors
  • Geopolitics