تغییر و تداوم در سیاست خارجی برزیل در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه پیام نور نائین

3 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقاله‌ی حاضر درصدد بررسی تغییر و تداوم در سیاست خارجی برزیل در رابطه با جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی نقش برزیل درصحنه‌ی سیاسی بین‌المللی و تأثیر آن بر پرونده‌ی هسته‌ای ایران پرداخته است. پرونده هسته‌ای ایران نه‌تنها برای قدرت‌های بزرگ جهانی از جهات مختلف، موضوعی قابل‌توجه بوده است بلکه تعدادی از قدرت‌های متوسط نظام بین‌الملل نیز کوشیده‌اند با وارد شدن به آن و تلاش برای باز کردن گره‌هایش، میزان اثرگذاری خود را در عرصه‌ی جهانی افزایش دهند. یکی از این کشورها برزیل است که در بازه‌ی زمانی کوتاهی وارد موضوع هسته‌ای ایران شد و اقداماتی را در این زمینه انجام داد. این نوشتار تلاش می‌کند تا علل وارد شدن کشوری باقدرت متوسط و از یک حوزه‌ی جغرافیایی متفاوت به پرونده هسته‌ای ایران را شناسایی کند. برزیل با ارائه راهکارهای جدید در نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین کوشش کرد اما در شکستن اجماع کشورهای غربی و متحدان آن‌ها علیه ایران ناتوان ماند و درنهایت دنباله‌رو مسیری شد که قدرت‌های بزرگ آن را تعیین کرده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change and Continuity in Foreign Policy of Brazil towards Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shafiee 1
  • Abdol Rahman Afshari 2
  • Neda Shahnori 3
چکیده [English]

Abstract:
The present article wants to study change and continuity in Brazilian foreign policy in her relations with the Islamic Republic of Iran. The article by a descriptive-analytical method examines the role of Brazil in international political scene and its impact on nuclear dossier of Iran. The nuclear program of Iran not only has been an important issue for the world big powers but the medium powers also have tried to enter it and mediate in the issue in order to increase their influencing power in world arena. One of these medium powers is Brazil which in a short span of time entered the nuclear dossier of Iran and took certain measures in this direction. The present article tires to find out the causes of entry of a medium power from a distant geographical region into the nuclear issue of Iran. Brazil by presenting new ways for nearing the viewpoints of Iran and 5+1 group of countries tried to play active diplomatic role. But Brazil could not break the Western countries and their allies’ consensus against Iran and eventually followed the path decided by the big powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear dossier
  • Multilateralism
  • Foreign Policy
  • Sanctions
  • Iran
  • Brazil