ریشه یابی منازعات ایران و عربستان (مطالعه‌ی موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه تهران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو قدرت مؤثر در جهان اسلام هستند. این دو کشور نقش مهمی در تحولات منطقه‌ی خاورمیانه ایفا می‌کنند. در این مقاله تلاش می‌شود با بررسی تحولات اخیر سه کشور عراق، بحرین و یمن به‌عنوان سه حوزه‌ی نفوذ ایران و عربستان، وجه ریشه‌ای رقابت این دو دولت کاوش و در پرتو چنین وضعیتی، راهکارهای لازم استخراج شود. هدف این پژوهش آن است که نشان دهد ماهیت منازعه‌ی منطقه‌ای ایران و عربستان ریشه در ملاحظات ایدئولوژیک ناشی از حاکمیت نظام عقاید و عناصر فکری – ارزشی ناهم‌سو دارد که رهیافت‌های کشمکش زا و شکاف آفرینی را در مناسبات منطقه‌ای ایران و عربستان رقم‌زده است. به نظر می‌رسد هرگونه تلاش برای تقویت پایه‌های ایده‌ی تعامل و همکاری و کاهش تنش‌های موجود بین این دو کشور در صورتی مؤثر واقع خواهد شد که به ساختارهای معنایی دو دولت و الزامات این ساختار توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Reasons for Conflict between Iran and Saudi Arabia (The Case Study Conflicts in Iraq, Bahrain, and Yemen)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khazri 1
  • Seyed Hamzeh Safavi 2
  • Amin Parhizkar 3
چکیده [English]

Abstract:
Iran and Saudi Arabia are two prominent countries in the Islamic World. They play important role in the Middle East region’s developments. The present article examines the developments of the three countries of Iraq, Bahrain and Yemen as the sphere of influence of Iran and Saudi Arabia to find out the root cause competition and rivalry between the two governments and give suggestion for solving the problem. The aim of the present study is to show that the nature of the conflict between the two countries has roots in ideological consideration which originates from the prevalence of contrasting ideological and value system which has led to wide gulf between Iran and Saudi Arabia and strained regional relations. It seems that any attempt to strengthen the grounds of cooperation and interaction and attenuating the tension between the two depends on change in semantic structure of the two governments and flexibility on both sides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ideological competition
  • Bahrain
  • Iran
  • Iraq
  • Saudi Arabia
  • Yemen