روابط سیاسی ـ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سایه‌ی تحریم‌های غربی درباره‌ی مناقشه اوکراین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مطالعات منطقه‌ای - دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

2 استادیار مطالعات قومی و منطقه‌ای پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

چکیده
روابط دو کشور ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف از گذشته‌های بسیار دور وجود داشته و غالباً روسیه نیز دست بالاتر را دارا بوده است. وقوع انقلاب اسلامی در ایران به دلایل مختلف جریان روابط خارجی کشورمان را تغییر داد. ایران و روسیه علیرغم وجود ذهنیت‌های مشوش از یک دیگر در حوزه‌های مختلف روابط خویش را با شدت و ضعف ادامه داده‌اند. مسأله ی اوکراین در سالیان اخیر تأثیر مهمی بر روابط روسیه و غرب داشته و موجب تشدید تنش‌ها میان روسیه و کشورهای غربی به زعامت ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی اروپا شده است. در همین راستا در سال گذشته میلادی تحریم‌های اقتصادی مختلفی علیه فدراسیون روسیه اعمال شد که این کشور را ناگزیر از جایگزینی شرکای غربی با شرقی کرد. این مسأله ظاهراً دو کشور را بیش‌ازپیش به یک دیگر نزدیک کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه فدراسیون روسیه چه تأثیری در روابط اقتصادی ـ سیاسی این کشور با جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ پاسخ احتمالی به پرسش مطرح‌شده این است که اعمال تحریم‌های غربی، روسیه را ناگزیر از تقویت روابط اقتصادی- سیاسی خود با ایران کرده و موجبات نزدیکی بیش‌ازپیش دو کشور را فراهم کرده است. این پژوهش به‌روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و الکترونیکی انجام‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politico-Economic Relations between Islamic Republic of Iran and Russian Federation after the Imposition of Sanctions by Western Countries on Ukraine Crisis

چکیده [English]

Abstract
The relations between Iran and Russia have existed from long time back in several sphere and most of the time Russia had the upper hand. The occurrence of Islamic revolution in Iran changed the pattern of our foreign relations. Iran and Russia continued their relations thereafter despite mutual suspicions about each other with ups and downs. The question of Ukraine in recent years has dramatically affected the relations between Russia and West and has led to tension between Russia and the West headed by the United States and European Union. In this direction last year several economic sanctions were imposed on Russian Federation. This forced Russia to substitute the Western partners with Eastern countries. This question apparently brought Russia closer to Iran. The present article wants to answer this question that what has been the impact of sanctions imposed on Russian Federation on relations with Islamic Republic of Iran. The underlying hypothesis is that the sanctions imposed by Western countries forced Russia to improve her politico-economic relations with Iran and has led to closer relations between the two. The present paper has examined the relations of Iran and Russia by a descriptive-analytical method. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Sanctions
  • Islamic Republic of Iran
  • Politico-economic Relations
  • Russian Federation
  • Ukraine