دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشگاه صدا و سیما تهران

چکیده

چکیده
دیپلماسی عمومی جدید برنامه‌های دولت‌محوری است که هدفش اطلاع‌رسانی یا تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهاست. دراین‌باره کشورهای قدرتمند با اشاعه و ترویج ایدئولوژی، ارزش و هنجارهای خود درصدد صدور پیام و فرهنگ خویش و هم‌چنین کسب برتری بوده‌اند. این بستر با همکاری رسانه‌ها شکل می‌گیرد. بر این اساس کشورهای‌ قدرتمند نفوذ خود را مدیون‌ رسانه‌های‌ بین‌المللی‌ هستند که‌ در پوشش‌ اطلاع‌رسانی‌ به تأمین‌ منافع‌ کشور و پیش برد سیاست‌ خارجی‌ از رهگذر ‌تبلیغات‌ سیاسی، اطلاع‌رسانی‌ و شکل‌دهی به افکار عمومی‌‌ می‌پردازند. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که کارکرد، جایگاه و عملکرد دیپلماسی عمومی در بستر افزایش قدرت دیپلماسی رسانه‌ای چگونه ارزیابی می‌شود؟ به نظر می‌رسد الگوی ارتباط دیپلماسی عمومی، به لحاظ هدف، ابزار، متدولوژی و دوره‌ی زمانی بستر نفوذ رسانه‌ها بر ساختارهای مدل دیپلماسی و سیاست خارجی را فراهم کرده است. نویسندگان این مقاله بر این باور هستند که دیپلماسی رسانه مهم‌ترین بخش دیپلماسی عمومی جدید محسوب می‌شود و استراتژی ضروری و محوری برای قرن 21 است. همچنین پژوهش حاضر به این مسأله نیز می‌پردازد که رسانه‌ها با تأثیر بر افکار عمومی‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ سیاست‌ خارجی نیز ‌اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New Public Diplomacy Causing Media Diplomacy Power

چکیده [English]

Abstract
The new public diplomacy is a state centered program that its aim is disseminating information or affecting public opinion of other countries. In this regard powerful countries by propagating and disseminating their ideology, values and norms want to send their message and culture to the world and gain superiority over others. The powerful countries will further their objectives by the help of media. They propagate their views through media, political propaganda, covering news and events and forming public opinion in favor of their own country. The present article by a descriptive-analytical method wants to answer this question how public diplomacy by the help of media diplomacy increases its influencing power? It seems that increasing power of media diplomacy have prepared the necessary ground for influencing foreign policy and diplomacy. The authors are of the view that media diplomacy is the most important part of the new public diplomacy in 21st century. The paper also deals with the way media by shaping public opinion influence the process of foreign policy decision making. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the new public diplomacy
  • Diplomacy
  • media diplomacy
  • Foreign policy
  • Media
  • Power