خیزش اقتصادی- نظامی جمهوری خلق چین و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را می‌توان دولت‌هایی تجدیدنظرطلب در نظام بین‌الملل کنونی دانست. مبادلات اقتصادی و تجاری میان دو کشور زمینه‌ی بروز روابط مناسب را ایجاد کرده است و در مسائلی   هم چون پرونده هسته‌ای ایران و بحران سوریه، مواضع آن‌ها هم‌راستا بوده است. حال، ظهور چین به‌عنوان قدرتی بالاتر از ایالات‌متحده در سال‌های آینده، چه تأثیرات امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت؟ این مقاله با توجه به روی کرد امنیتی بری بوزان در پی پاسخ است و فرض بر آن است که پس از ظهور چین به‌عنوان یک قدرت بالاتر یا در حد ایالات‌متحده، نظام بین‌الملل دست‌خوش تغییر می‌شود و دیگر آمریکا نخواهد توانست بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کند و امنیت آن را به مخاطره اندازد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and Military Take off of China and its Security Impact on Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Abstract
Islamic Republic of Iran and China can be considered as revisionist state in current international system. Economic and commercial relations between the two have prepared the ground for close and friendly relations. In the question of nuclear program of Iran and Syrian crisis both the countries have had similar stand. What will be the security consequences of the rise of China as a stronger power than the United States for Islamic Republic of Iran? The present article wants to examine the consequences of this event within the framework of Barry Buzan security approach. The Underlying assumption is; that after the rise of China as a stronger power than the United States the international system undergoes change and the United States no longer be able to dominate or put pressure on Iran or jeopardize Iran's security. The methodology used by the article is descriptive-analytical and collection of data is library sources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • People's Republic of China's
  • Economic – military emergence
  • national security
  • Islamic Republic of Iran
  • United States of America