سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیاست خارجی تعامل گرای چین در سه دهه گذشته توانسته زمینه همکاری چین با غرب را به وجود آورد و به بقای حزب کمونیست چین و بهبود موقعیت بین المللی پکن مدد رساند. یکی از ابهامات اساسی در مورد مقاصد آتی چین که با توجه به رشد اقتصادی و افزایش نقش آفرینی این کشور وجود دارد، نوع مواجهه یک چین قدرتمند با هنجار ها و قواعد نظم موجود بین المللی است. برخی با قلمداد کردن رویه های منعطف در سیاست خارجی چین به منزله تاکتیک هایی جهت ممانعت از واکنش رقبا و همسایگان به فرایند توسعه چین، بر این باورند که پکن در بلند مدت و با به بار نشستن طرح های توسعه، رویکردهای تقابل جویانه و بی ثبات ساز در قبال نظم لیبرال- دموکراتیک حاکم در پیش خواهد گرفت. این مقاله بر خلاف این دیدگاه استدلال می کند که کارکرد مثبت قواعد لیبرال در ارتقای موقعیت چین به تثبیت آن قواعد و سهیم شدن این کشور در پاسداشت آنها منجر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China’s Interaction Oriented Foreign Policy and World Order

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rostami 1
  • Hossein Dehshiar 2
چکیده [English]

In the three past decades the interaction oriented foreign policy of China have been able to provide the ground of cooperation with the West. It also has helped the survival of Chinese Communist Party and the improvement of China’s international position. One of the essential ambiguities which exist is about China’s future intentions and its attitude towards the international norms and rules, particularly that China is a strong power, it is having remarkable economic growth and increasing role in international affairs. Some observers believe that China’s flexible foreign policy is merely a tactic for preventing the reaction of the neighbours and the rivals to the process of China’s development. They believe as soon as the development plan yield fruits China will take up a confrontationist and destabilizing attitude towards the liberal-democratic order. The present article contrary to the above view argues that the proper and positive functioning of liberal rules in promoting China’s position will lead to stabilization of those rules and this country will have a stake in safeguarding those rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Foreign Policy
  • West
  • Interaction
  • World order