تحولات انقلابی بحرین و تعارضات مذهبی و ژئوپولیتیکی ایران و عربستان سعودی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

از آنجایی که بحرین برای قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای از یک ارزش ویژه ی ژئوپولیتیکی برخوردار است؛ تحولات صورت گرفته در بحرین همواره واکنش و سیاست های متعارضی را از طرف این کشورها در پی داشته است. با وقوع بیداری اسلامی در بحرین، کشورهای مخالف ایران از جمله عربستان سعودی با منحرف کردن پروژه ی اعتراضات استقلال خواهانه ی مردم بحرین، صورت مساله را تغییر داده و ابراز کرده اند که ایران درصدد دخالت در امور داخلی کشور بحرین است. این پژوهش با طرح این سوال که ریشه های تعارضات مذهبی و ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در رابطه با بحرین چه بوده و چه تاثیری بر روابط بین دو کشور بعد از وقوع بیداری اسلامی داشته، به این نتیجه رسیده است که، این تعارضات قبل از انقلاب اسلامی ایران شروع و با تحولات انقلابی بحرین به اوج خود رسیده که همچنان در جریان می باشد. بعضی از مهمترین ریشه های این تعارضات عبارتند از: ادعای ارضی ایران در خصوص بحرین (قبل از انقلاب)، انقلاب اسلامی در ایران و برانگیختن حس انقلابی شیعیان بحرین و عربستان، حمایت ایران از افزایش نقش شیعیان، حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، تشکیل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایفای نقش ایران در منطقه، دخالت نظامی عربستان در بحرین، رقابت تسلیحاتی ایران و عربستان و پی ریزی سناریوهای متعدد برای انزوای ایران. با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Revolutionary Developments of Bahrain and Geopolitical and Religious Conflict of Iran and Saudi Arabia

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Syed Mohammad Reza Mosavi 2
  • Hossein Ali Tooti 3
چکیده [English]

Bahrain is having important geopolitical value for regional and extra-regional powers. For this reason the developments which take place in Bahrain lead to the reactions and conflicting policies from those countries. With the emergence of Islamic awakening movement in Bahrain the countries who are opposing Iran, particularly Saudi Arabia, diverted the people’s attention from just protest movement of Bahraini people and raised the question of Iran’s interference in Bahrain internal affairs. The present article wants to know what are the roots of religious and geopolitical conflict of Iran and Saudi Arabia in relation to Bahrain and what impact these contradictions have had on relations of the two countries after the Islamic awakening?. The paper has concluded that these contradictions have started before the Islamic revolution of Iran and has reached its climax after the revolutionary developments in Bahrain and is still going on. Some of the important roots of these contradictions are Iran’s territorial claim on Bahrain( before the Islamic revolution), the Islamic revolution in Iran, provoking the revolutionary feelings of Shiites in Bahrain and Saudi Arabia, the support of Iran for increasing role of the Shiites, the presence of Fifth Fleet Navy of the United States in Bahrain, the formation of Persian Gulf Cooperation Council against Iran playing important role in the region, military intervention of Saudi Arabia in Bahrain, arms race between Iran and Saudi Arabia and designing different scenarios for isolating Iran. The present article by a descriptive-analytical method wants to study the above issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahrain
  • religious and geopolitical conflict
  • I.R. Iran
  • Saudi Arabia