خیزش نظامی چین و چالش های پیش روی هژمونی آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

خیزش نظامی چین یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ مدرن روابط بین الملل است. این کشور بیش از دو دهه است که با در پیش گرفتن سیاست های عقلایی در دو حوزه ی داخلی و بین المللی به پیشرفت های عظیمی نایل آمده است. کسب این موفقیت ها در ترکیب با قابلیت های وسیع این کشور، آن را به قدرتی بزرگ و تاثیرگذار و یکی از کاندیداهای ابرقدرتی در قرن بیست و یکم تبدیل ساخته است. از آنجا که ایالات متحده خود را تنها ابرقدرت جهان مدرن فعلی می داند، خیزش چین بیش از هر چیز می تواند چالش هایی را برای هژمونی ایالات متحده ایجاد نماید؛ که این مساله خود ضرورت پاسخگویی و واکنش ایالات متحده را به همرا دارد. مقاله ی حاضر ضمن ارزیابی پیشرفت های نظامی چین در سالهای اخیر و همچنین بررسی تاثیرات و نتایج این پیشرفت ها به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که، سیاست آمریکا برای مقابله با خیزش نظامی چین چه می باشد؟ فرضیه ای که در این مقاله به دنبال ارزیابی آن هستیم این است که، رشد و توسعه ی اخیر نظامی چین بیش از هر چیز نشانشگر تمایل چین به کسب هژمونی جهانی می باشد، از این رو با خیزش چین و تثبیت جایگاه جهانی آن در نظام جدید بین المللی، طی دهه های آتی، تضاد اساسی منافع ایالات متحده و چین بیش از پیش علنی شده و این برخورد منافع ورای اختلاف ایدئولوژیک، در نهایت به رقابت منافع استراتژیک بین آمریکا و چین در منطقه آسیا- پاسیفیک و یا حتی در جهان منتهی می شود. و از آنجایی که این مساله با سیاست های آمریکا همخوانی ندارد، لذا ایالات متحده با پیگری دو استراتژی مهار و مشارکت به این معمای امنیتی واکنش نشان خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Military Rise of China and the Challenges before American Hegemony

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Basiri 1
  • Syed Hesamolldin Moosavi 2
  • Mohammad Ali rayatei neshad 3
چکیده [English]

The military rise of China is one of the important events of modern history. It is for more than two decades that China by taking up rational policies in domestic and international arena has achieved tremendous progress. These accomplishments along with vast potential of this country has changed it into a great and influencing power and one of the candidates of superpower position in the twenty first century. Since the United States considers itself as the only superpower of the modern world, the rise of China is a challenge to its hegemony. This challenge points out the necessity of responding to it. The present article while evaluates the Chinese military progress, its impact and consequences raises this question that what should be the United States policy for facing the rising military power of China? The paper also evaluates the hypothesis that the military development and growth of China is the indication and its tendency for world hegemony and becoming a superpower in international arena. Thus with the rise of China and its establishment as a world power in new world order in thecoming decade, major contradiction will increasingly emerge between the United States and China. This conflict of interests, besides ideological difference, will lead to the strategic interest rivalry in Asia-Pacific and even in the whole world. Since these developments do not conform to the long range policies of the United States it will pursue a two pronged strategy of containment and participation to face this security dilemma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power cycle
  • military modernization
  • China
  • America
  • containment strategy
  • participation strategy