تأثیر ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای (گرایش آسیای مرکزی و قفقاز) دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله در صدد شناخت تأثیرات ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران می باشد. کشور آذربایجان در منطقه ای واقع شده که به دلیل خصوصیات جغرافیایی و همسایگی با ایران همواره مورد توجه قدرت های جهانی بوده است و بنابراین بررسی ژئوپلیتیک این کشور می تواند در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و برای کاستن از تصادمات احتمالی در آینده مفید واقع شود. از این رو در این تحقیق برای پاسخ به این سوال که ویژگی های ژئوپلیتیکی آذربایجان چه تأثیری بر روابط با ایران دارد، از شیوه تحلیل محتوا استفاده شده تا به درک کامل تری از شناخت ویژگی ها و ریشه یابی چالش ها، فرصت ها و تهدیدها کمک نماید. در پایان ضمن تبیین تأثیر عوامل مختلف ژئوپلیتیکی آذربایجان در کاهش یا افزایش سطح روابط میان دو کشور،به تجزیه و تحلیل و ارایه پیشنهادهای لازم در این زمینه پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Geopolitical Features of Azerbaijan Republic on Islamic Republic of Iran (Text in Persian

نویسندگان [English]

  • Majid Abbasi 1
  • Morteza Noormohammadi 2
  • Syed Mohammd Reza Mosavi 3
چکیده [English]

The present article wants to understand the impact of geopolitical features of Azerbaijan Republic on bilateral relations of Islamic Republic of Iran and Azerbaijan Republic. Azerbaijan Republic is located in a region which due to its geographical features and neighboring Iran has always attracted the attention of world powers. Therefore, the geopolitical study of this country can help decision makers of Iran on political, economic, cultural and military matters and it is also useful in preventing possible future confrontations between the two. For this reason the study answers this question as to what is the impact of geopolitical features of Azerbaijan Republic on relations with Iran. The article makes use of content analysis methodology to have a deeper understanding of features and roots of the problems, challenges, opportunities and threats. Finally the article while explaining the impact of geopolitical factors of Azerbaijan Republic on increasing or decreasing the level of relations between the two countries analyzes the above issue and presents suggestion in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eopolitics
  • Azerbaijan Republic
  • Islamic Republic of Iran
  • Integration
  • disintegration
  • Foreign Relations