گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی استعاره ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا به دلیل رویکرد منفی این کشور نسبت به همگرایی و وحدت اروپا همواره یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در عرصه سیاست داخلی این کشور در طول 50 سال گذشته بوده است. مسئله ای که این مقاله به آن می پردازد، این است که چگونه این رویکرد بدبینانه و پرتنش بریتانیا نسبت به وحدت اروپا امکان پذیر شده و چه شرایطی در شکل گیری چنین نگرشی دخیل بوده است؟ این مقاله بر آن است تا با تمرکز بر «نظریه ادراکی-شناختی» لاکوف و جانسون و روش تحلیل استعاره های اسنادی میلیکن و با بررسی زبان مورد استفاده در سخنرانی ها و بیانیه های سیاستمداران و وزرای خارجه بریتانیا در رابطه با همگرایی اتحادیه اروپا، به استخراج و تحلیل استعاره ها، نشانه ها، گزاره ها، نمادها و نظام-های دلالت موجود در گفتمان پرداخته و چگونگی امکان پذیری این رویکرد سیاست خارجی، فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و نیز عرف همگانی این کشور نسبت به سیاست های اروپایی و پویایی های موجود در این گونه دریافت را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Britain’s European Policy Discourse: A Metaphoric Analysis (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • Homira Moshirzadeh 1
  • Fatemeh Hamoei 2
چکیده [English]

The relations of Britain and European Union have always been one of the important and controversial issues in domestic political scene of Britain for the past fifty years due to negative attitude of Britain towards European integration and unity. The question which the present article wants to examine is how this skeptical and stressful attitude of Britain towards European unity has shaped and what circumstances have helped shaping this outlook? The present article wants by making use of “perceptual-cognitive theory” of Lakoff and Johnson and metaphoric documentation analysis method of Millikan and also by examining the language used in speeches، statement of politicians and foreign ministers of Britain in relation to European integration، extract and analyze metaphors، signs، premise، symbols and systems indicating this discourse and explain the possibility of this attitude in foreign policy، the process of shaping British and European identity and also the common custom of this country towards European policy and the dynamic of such interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Britain
  • European Unity
  • Foreign Policy
  • Identity
  • Discourse
  • Euro
  • skepticism
  • metaphoric analysis