بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردی منطقه کردستان ایران (قومیت کرد)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

چکیده در کشورهایی با تنوع قومیتی و مذهبی مانند ایران، مسأله جذب قومیت‌ها در یک چارچوب کلان هویت‌بخش که به همبستگی ملی منجر شود، برای ایجاد و حفظ امنیت پایدار ضروری است. این مقاله با تأکید بر هویت قومی مردم کرد، موانع فرایند جذب این قومیت در هویت ملی را بررسی می‌کند. همجواری منطقه کردستان ایران با اقلیم کردستان عراق و کردستان ترکیه، تبلیغات جدایی‌طلبانه و قوم‌گرایانه خارجی به همراه ناآرامی‌های متناوب و تنش‌های گاه خشونت‌آمیز، نگاه ویژه به این منطقه به طور عام و بررسی هویت و فرهنگ کرد به طور خاص را در جهت ایجاد و حفظ امنیت پایدار در منطقه ضروری می‌سازد. فرضیه این مقاله مبتنی بر این است که آنچه منطقه کردستان را در مقابل این تبلیغات سوء و نفاق‌افکنانه به عنوان بخشی از خاک ایران حفظ کرده، جذب هویت مردم کرد در هویت ملی است؛ لیکن این جذب با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست؛ از جمله مشکلات اقتصادی منطقه و نابرابری‌های ناحیه‌ای، تبلیغات تجزیه طلبانه و فرصت‌طلبانه بیگانگان، تبعیضات مذهبی و نگاه امنیتی به این منطقه و تحولات کردستان عراق، که باید در جهت رفع این مشکلات با نگاهی کارشناسانه اقدام کرد. این پژوهش ضمن ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات بر آن است که باید در چهار حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی نسبت به منطقه کردستان سیاست‌ها و رویکردها (نگاه‌ها)ی پیشین دچار تغییر و تعدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Role of Ethnic Identity in Sustained Security: Case Study of Iranian Kurdistan (Kurdish Ethnicity)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Javadi Arjomand 1
  • Mohsen Tavakolian 2
  • Nahid Ghamaryan 3
چکیده [English]

Abstract:  In countries like Iran where there is ethnic and religious diversity the question of attracting the ethnic group to national mainstream which leads to national integration is important for maintaining a durable and sustained security. The present article wants to examine the obstacles on the way of attracting the Kurdish ethnic group to national mainstream and formation of a national identity. The Iranian Kurdistan province due to its proximity to Iraqi Kurdistan, Turkey’s Kurdish populated provinces and separatist and ethnic propaganda and unrest and tension gets affected. For this reason it becomes necessary to pay special attention to this region for maintaining peace, stability and security. The underlying hypothesis of the present article is that Iranian Kurds have kept their affinity with mainland despite distorted and divisive propaganda but this relation is facing challenge and obstacles. These challenges relate to economic problems, unbalanced regional development and separatist propaganda and security oriented look to the region. Therefore there is a need to have a comprehensive and expert look at the region to evaluate the problems and find solution for it. The present article gives suggestion for solving the problems of Iranian Kurdistan province in four sectors, i.e. political, cultural, economic and religious. The authors are of the view that the existing approach to region should be revised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • ethnicity
  • sustained security
  • Kurdistan
  • Security Challenges