تأملی سایبرنتیک بر مدل تصمیم‌گیری هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده در سال‌های اخیر سیاست هسته‌ای ایران، یکی از بحث‌انگیزترین مسائل روابط بین‌الملل بوده؛ به گونه‌ای که در اغلب نشست‌های سران کشورها به‌رغم عدم حضور ایران، از آن سخن به میان آمده است. برخی بر این باورند که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نحوه تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب گزینه‌های بدیل را نمی‌توان بر پایه نظریه‌های رایج تصمیم‌گیری یا «پارادایم تحلیلی» تفسیر و تبیین کرد؛ لذا نیازمند به‌کارگیری نظریه‌های جدید و اتکا به رویکردهای تصمیم‌گیری متفاوت هستیم. در نوشتار حاضر با معرفی و تشریح اصول و مفروضه‌های «نظریه سایبرنتیک تصمیم» نشان داده می‌شود که این چارچوب نظری از قدرت تبیین بیشتری در مقایسه با سایر رهیافت‌ها به منظور بررسی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. نویسندگان بر این باورند که در چاچوب نظریه سایبرنتیک، تمرکز بر متغیر حیاتیِ «دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای» اصل رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سیاست هسته‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cybernetic Reflection on Iranian Nuclear Decision- making Model

نویسنده [English]

  • Seyed Yousef Ghorashi
چکیده [English]

Abstract: In recent years, Iran’s nuclear policy has become one of the most important and controversial issues in international relations so that it is being discussed in most international meetings despite the absence of Iran. Some believe that Iran’s nuclear policy and way of decision making about the alternative choices cannot be explained on the basis of existing theories of decision making or analytical paradigm; therefore, there is the need for a new theory and different decision making approach. The present article initially introduces and explains principles and assumption of “cybernetic theory of decision” then it concludes that this theoretical framework has a better explanative ability for examining the nuclear policy of Iran. The authors are of the view that within the framework of cybernetic theory focusing on vital variable of “obtaining nuclear fuel cycle” has been the pivot of Iran’s nuclear policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Nuclear policy
  • decision- making model
  • Cybernetic Theory of decision making
  • Nuclear fuel cycle