تکثر و تنوع مفاهیم در روابط بینالملل در ادوار مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

چکیده تحولات سریع و شتابان سیاست جهانی در عصر جهانی‌شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک‌سو و تحولات نظری همگام با این تحولات نظری از سوی دیگر،  بر پویایی رشته روابط بین‌الملل و شاخه‌های فرعی آن تأثیر ژرفی بر جای نهاده است. این تحولات به‌نوبه‌ خود زمینه‌ای را برای تعریف و بررسی مفاهیم در گفتمان‌ها و پارادایم‌ها، تنوع و تعدد مفاهیم نو در روابط بین‌الملل،  مطالعه‌ کنش انسانی و رویه‌ کنشگران بین‌المللی و تأثیر آن بر این حوزه را فراهم آورده است. این رویه تا آنجا پیش رفته است که نمی‌توان بدون بررسی تحول در مفاهیم و جایگاه مطالعه‌ تکثر معنایی، سپس تأثیر تنوعات و تحولات نظری در تکثر معنایی و تحول مفهومی، درک عمیقی از موضوعات و روش شناخت رشته‌ روابط بین‌الملل داشت. بنابراین، فرض این مقاله آن است که تحولات سیاست جهانی و تکثرات نظری ملازم با آن، زمینه‌ساز تحول در چهار حوزه‌ بستر دانش روابط بین‌الملل، مفاهیم بنیادین، امر معنایی و قلمرو موضوعی آن گردیده است که در این پژوهش سعی می‌شود به آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiplicity and Diversity of Conceptions in International Relations at Different Periods

نویسندگان [English]

  • dayan janbaz 1
  • Roholah Malakei 2
چکیده [English]

Abstract: The fast and quick developments of global politics in globalization and information and communication technology era on the one hand and theoretical developments associated with this evolution on the other hand have made profound impact on international relations and its sub branches. These developments on its turn prepared the ground for defining and examining concepts in discourses and paradigms multiplicity and diversity of new concepts in international relations, studying human action and the practices of international actors and its impact on this field. Therefore, one cannot have a deep understanding of the subjects and method of comprehension of international relations until examines the developments in concepts and the place of semantic multiplicity and also the impact of theoretical diversity on semantic multiplicity and concept development. Therefore,  the hypothesis of article is that the developments of world politics and the semantic diversity associated with it prepares the ground for development in four fields, i.e. the science of international relations, fundamental concepts, semantic affairs and thematic scope which the present research deals with it.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • international relations
  • traditional concepts
  • evolution of concepts
  • Context multiplication of knowledge
  • semantic issues