تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر بحران سوریه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 دانشجوی دکترا روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

چکیده

چکیده جهانی‌شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می‌گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه‌ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین‌المللی برخوردار گردد، به گونه‌ای که شاهد جهانی‌شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی‌شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض‌شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می‌شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می‌سازد. شناخت و بررسی که می‌تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی‌تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی‌شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه‌های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Globalization of Human Rights on the Principle of non-intervention: with Emphasis on Syrian Crisis

نویسندگان [English]

  • Leila Raisi Dazki 1
  • Mohammad Kaffash Nayyeri 2
1 Assistant Professor Islamic Azad University Shahrekord Branch
چکیده [English]

Abstract:  Globalization as a process that highly affects human interactions and relationship and have attracted special attention among people’s public opinion, governments and international organizations, in a way that the role and place of human being and the rights that he is entitled to, have become very important; such that we are witnessing the globalization of human rights has become jus cogens. On this basis globalization of human rights has led to adjustment of the principle of sovereignty and non-interference. As a result the grounds have been prepared for military intervention in the internal affairs of the countries on the pretext of humanitarian intervention and the responsibility about the breach of individual human rights. In this regard it becomes necessary to evaluate the level of desirability and legitimacy of humanitarian intervention in Syria taking into consideration the crisis in this country and the ensuing events that are considered as violation of human rights. An understanding which shows the real truth behind the intervention in Syria and violation of her sovereignty under the pretext of humanitarian intervention is not under the impact of global developments of human rights and the globalization process which supports human rights and object the breach of them but it is all done with political motives and the justification behind it is the violation of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Human rights
  • globalization of human rights
  • the principle of non-interference
  • humanitarian intervention