دیپلماسی دفاعی نوین انگلستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مالک اشتر رشته بیو تروریسم

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد دیپلماسی کنترل تسلیحات دانشگاه مالک اشتر

چکیده

چکیده بر اساس سند راهبردی تعامل بین المللی 2013 وزارت دفاع انگلستان، این کشور قصد دارد از پتانسیل‌های نرم خود در حوزه دیپلماسی دفاعی برای رسیدن به اهداف و منافع ملی استفاده نماید، که از آن جمله می‌توان به مشارکت وزارت دفاع در فرایندهای انتخاباتی، تشکیل مجالس قانون‌گذاری، ساختارسازی دولتی و قضایی در کشورهای در حال گذار به دموکراسی، و همکاری‌های دفاعی در عرصه‌های سایبری، فرهنگی و آموزشی، اشاره نمود. مقاله حاضر به دنبال این است تا با روش توصیفی- تحلیلی نشان دهد که دیپلماسی دفاعی جدید انگلستان شامل چه برنامه‌هایی بوده و پیامدهای منفی آن بر امنیت ملی ایران چیست. همچنین، فرض این مقاله بر این است که انگلستان به دنبال افزایش حضور و نفوذ خود در خاورمیانه؛ بویژه محیط امنیتی پیرامونی ایران بوده و دیپلماسی دفاعی این کشور امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند. لذا با بررسی و واکاوی استراتژی و سیاست‌های انگلستان طبق سند 2013 و همچنین، جایگاه ایران در اسناد راهبردی انگلستان و تبیین و تشریح محیط امنیتی پیرامونی ایران، به این نتیجه رسیده‌ایم که راهبرد دیپلماسی دفاعی انگلستان، تهدیدی جدی برای امنیت ملی جهموری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New Defense Diplomacy of United Kingdom and its Impact on Islamic Republic of Iran National Security

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Mirzaie 1
  • Kazem Gharib Abadi 2
  • Mohammad Hadi Rezaien 3
چکیده [English]

Abstract: According to United Kingdom’s defense ministry international defense engagement strategy document 2013, this country intends to make use of soft power potentials in field of defense diplomacy for achieving national interests and objectives. This program includes the participation of defense ministry in election process, formation of legislative assemblies, forming the structure of governments and judiciary in countries where they are passing through transition to democracy. It also includes defense cooperation in cyber, cultural and educational fields. The present article by a descriptive-analytical method examines the content of this new defense diplomacy and its negative implications for Iran. The underlying hypothesis of the article is that the United Kingdom wants to strengthen its presence and influence in the Middle East particularly in security zones surrounding Iran and this strategy is a threat to Iran’s national security. The article after analyzing 2013 document and its strategies and policies has come to a conclusion that the defense strategy of the United Kingdom is a serious threat to national security of Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran's national security
  • Defense Diplomacy
  • international defense engagement strategy
  • UK ministry of defense
  • British defense diplomacy