پاسخ آمریکا به رشد چین: استراتژی بازیابی توازن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
ایالات متحده به مثابه یک هژمون منطقه ای نمی خواهد که در دیگر مناطق، هژمون های رقیبی برایش شکل گیرد. بنابراین پس از رسیدن به هژمونی منطقه ای در نیم کره ی غربی، در صدد بوده است که مانع کنترل آسیا و اروپا توسط دیگر قدرت های بزرگ شود. چندین قدرت بزرگ یعنی ژاپن و آلمان تا پیش از 1945.م و پس از آن شوروی قابلیت تبدیل شدن به هژمون های منطقه ای را داشته اند. هم اکنون نیز چین پس از چهار دهه نوسازی چشم گیر، قابلیت بخش های حیاتی اش را برای دست یابی به هژمونی منطقه ای در آسیا پاسیفیک افزایش داده، به گونه ای که بر محاسبات کلان ایالات متحده در منطقه ی آسیا پاسیفیک تاثیر گذاشته است. در این مقاله سعی شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً سبب حضور ایالات متحده در مناطق مختلف جهان چیست؟ و چه چیزی موجب تغییر استراتژی این قدرت بزرگ، در آسیا پاسیفیک شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، این فرضیه طرح شده است که امنیت ملی امریکا متأثر از توازن قوا در دیگر مناطق است و حضور امریکا در مناطق مختلف جهان پاسخی به رشد هژمون های منطقه ای است و استراتژی جدید این کشور در آسیا پاسیفیک نیز در همین راستا پاسخی به افزایش قدرت چین است. در این پژوهش سعی شده است که این فرضیه به شیوه ی تبیینی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

America's Response to China's Rise: Restoring Balance Strategy

نویسنده [English]

  • Sajad Bahrami Moghadam
چکیده [English]

Abstract: The United States as a regional hegemon does not want the formation of rival hegemon for herself in other parts of the world. Therefore, after establishing her regional hegemony in Western Hemisphere tried to prevent rival great powers to gain control of Asia and Europe. Some of the great powers like Japan and Germany before 1945 and later the Soviet Union had the potential to become regional hegemony. Presently China after four decades of modernization of the country's vital elements of power is in a position to become a regional hegemon in Asia Pacific in a way that the United States has to reconsider its calculations about China. The present article wants to answer this question why the United States wants to be present in different regions of the world and what factors has affected the United States strategy in Asia Pacific? The underlying hypothesis is that the United States nation security is affected by balance of power in other regions and the presence of the United States in several regions of the world is a response to rise of regional hegemons and the new strategy of the United States in Asia Pacific is a response to rise of China's power. The above hypothesis has been explained with an explanative method.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • the United States
  • Hegemony
  • China's rise
  • restoring balance
  • Asia Pacific