چشم‌اندازی بر درگیری‌های قومی در پاکستان؛ مطالعه موردی شهر کراچی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
کشور پاکستان به عنوان یکی از کشورهای مهم جهان اسلام، همواره پس از استقلال با  بی‌ثباتی‌های داخلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به رو بوده‌ است. در واقع یکی از این عوامل شتاب‌دهنده ی بی‌ثباتی، برآمده از درگیری‌های قومی در این کشور است. در این میان، شهر کراچی به عنوان قطب اقتصادی و صنعتی پاکستان بیش از پیش درگیر بروز منازعات شدید قومی و مطالبات جدایی‌طلبانه بوده است. پرسش اصلی این است که  ریشه‌ها، ماهیت و علل منازعات قومی در کراچی چیست؟ این مقاله تلاش دارد با نگاهی گذرا بر عوامل بی‌ثبات کننده ی فضای داخلی پاکستان، با تأکید بر چند بعدی بودن ماهیت درگیری‌های قومی، علل و زمینه‌های این مسأله را در دو بعد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective on Ethnic Conflict in Pakistan: the Case Study Karachi City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh koushki 1
  • Seyed Mahmoud Hossini 2
چکیده [English]

Abstract: Pakistan as an important country is the Islamic world, after independence has always faced internal, political, economic and social instability. One of the factors that accelerate the instability is ethnic conflict. In this regard Karachi as an important industrial and economic center of Pakistan faces the worst ethnic conflict and separatist demands. What is the root cause and nature of these ethnic conflicts? The present article tries to analyze the factors that destabilize Pakistan with emphasis on multi aspect nature of ethnic conflict. It also highlights the cause and grounds of ethnic conflict in both domestic as well as external dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pakistan
  • Internal Instability
  • Ethnic Conflicts
  • Karachi