دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال تحولات مصر (دوره بعد از مبارک تا برکناری مرسی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

وقوع موج اخیر تحولات خاورمیانه، جایگاه نوینی به بحث نرم افزارگرایی و دیپلماسی عمومی در سیاست منطقه ای ایالات متحده بخشید و بر اساس آن، مهندسی ساختاری کشور مصر در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دستور کار راهبردپردازان آمریکایی قرار گرفت. پژوهش حاضر با طرح این سوال که دیپلماسی عمومی آمریکا بعد از وقوع تحولات انقلابی در قبال مصر از برکناری مبارک تا محمد مرسی چگونه بوده است؟ به این پاسخ رسیده است که با وقوع تحولات اخیر در مصر و چالش در دستگاه دیپلماسی ایالات متحده، این کشور در ابتدا به دنبال آن بود تا با بهره گیری از دیپلماسی عمومی، بتواند افکار عمومی مردم مصر را نسبت به خود بهبود  بخشد و حسنی مبارک را در جایگاه خویش حفظ نماید؛ اما با سرنگونی مبارک، آمریکا به تلاش کرد از طریق دیپلماسی عمومی، آینده مصر را به سمتی پیش ببرد تا بتواند تسلط خود را بر گروههای هم پیمان آمریکا و همچنین گروههای خنثی در این کشور ادامه دهد. در مقطع بعد از برکناری مرسی نیز آمریکا برای مدیریت بحران بیداری اسلامی مردم مصر، «مهندسی افکار عمومی» را در دستور کار خود قرار داده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Public Diplomacy of America vis-à-vis Egypt’s Developments

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Karimi 1
  • Hosseinali Toti 2
  • Syed Mohammad Reza Mosavi 3
چکیده [English]

Abstract
The recent wave of developments in the Middle East gave a new place to public diplomacy and soft power in regional diplomacy of the United States and on this basis the structural engineering of Egypt in cultural, social, political and economic aspects was put on the agenda by the American strategist. The present paper by raising this question as to “what has been the public diplomacy of the United States vis-à-vis Egypt revolutionary development after Mubarak till ouster of Morsi?” comes to this conclusion that with the occurrence of recent developments and challenges put to the United States diplomacy machinery, the United States initially tried to take the help of public diplomacy to improve the public opinion of people of Egypt  towards herself and keep Hosni Mubarak on its place but with the overthrow of Mubarak, the United States by the help of public diplomacy wanted to direct the future developments of Egypt in a direction that she be able to keep her dominance on groups who are supporter of America  and neutral groups. In the next phase after the dismissal of Morsi the United States for managing the crisis of Islamic awakening of people of Egypt put the programme of “public opinion engineering” on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public diplomacy
  • public opinion
  • America
  • Egypt
  • Revolutionary developments
خوشوقت، محمدحسین (1375) تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجی تهران: وزارت امور خارجه مؤسسه چاپ و انتشارات. وحیدی، موسی الرضا (1387) تحلیل تئوریکی تاثیر فرهنگ بر سیاست خارجی مجله تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد هادیان، ناصر و افسانه احدی (1388) جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی، فصلنامه روابط خارجی، سال اول، شماره سوم، پاییز Masoud, Tarek Liberty, Democracy, and Discord in Egypt CRS Report for Congress and International Studies The Washington Quarterly,pp117-129 available at: csis.org/files/publication/twq12FallMazarr.pdf (accessed on: 2012/08/08) Byman, Danie (2011) Israels Pessimistic View of the Arab Spring Center for Strategic and International Studies The Washington Quarterly, 34:3 pp. 123_136, available at: csis.org/files/publication/twq11summerbyman.pdf (accessed on: 2012/3/17)