افزایش قدرت چین و واکنش ایالات متحده و هند در برابر آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

بعد از فروپاشی شوروی رهبران چین با اذعان به کاهش قدرت ایالات متحده  و حرکت جهان به سمت چند- قطبی شدن شروع به موازنه سازی خارجی در برابر ایالات متحده کردند. همکاری این کشور با روسیه در این دوران تجلی این امر بود. اما بعد از بحران کوزوو و آشکار شدن ضعف روسیه این کشور به تک قطبی بودن جهان واقف شد. در نتیجه از این زمان به موازنه سازی داخلی روی آورد. این امر قدرتمند شدن این کشور را در ابعاد مختلف در پی داشت که طبیعتاً واکنش دیگر کشورها از جمله آمریکا یعنی قطب اصلی نظام بین‌الملل و نیز کشورهای همسایه که با این کشور اختلافاتی را دارند در پی خواهد داشت. اصلی ترین کشور همسایه چین، هند است که در حال توسعه سریع و خواهان ایفای نقش در نظام بین‌الملل است. سوال اصلی در این مقاله این ست که ایالات متحده به عنوان قطب نظام بین الملل و هند به عنوان همسایه چین چه واکنشی در قبال قدرت فزاینده چین خواهند داشت؟ همچنین هدف مقاله پاسخگویی به این پرسش نیز هست که چرا با توجه به اینکه چین در پی موازنه سازی خارجی نبوده ایالات متحده از طریق همکاری با هند در پی موازنه سازی در برابر این کشور بوده است؟ در این مقاله استدلال می‌شود که افزایش قدرت چین استلزاماتی را برای ایالات متحده و هند داشته است. ایالات متحده نمی‌خواهد چین به یک هژمونی در آسیا تبدیل شود و هند از افزایش قدرت نظامی چین و نفوذ آن در جنوب آسیا و همچنین روابط آن با پاکستان هراس دارد. فرضیه اصلی این است که افزایش قدرت چین دو کشور را مجبور به نزدیک شدن به یکدیگر و ایجاد موازنه در برابر آن کرده است تا از عواقب افزایش قدرت ونفوذ این کشور در امان بمانند.                          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China’s Rising Power and the Reaction of the United States and India to it

نویسندگان [English]

  • Abomohammad Asgarkhani 1
  • Mohammad Javad Ghahramani 2
چکیده [English]

Abstract
After the disintegration of the Soviet Union, Chinese leaders realizing the change of international system to a multi-polar state and decrease of the power of the United States tried to balance their power against the United States. China’s cooperation with Russia at this period was the manifestation of this perception. But after Kosovo crisis and the failure of Russia to show suitable reaction, China admitted the unipolarity of international system. As a result China tried to strengthen her position internally. The adoption of this policy resulted into increasing power of China in all dimensions. Naturally this evoked the reaction of other neighbouring countries and powers that are having difference with China. The major neighbor of China is India, which is growing and developing fast and claims to play an important role in international system. The question raised by present article is “what are the reaction of the United States as an important power pole and India to the rising power of China?” the article also wants to answer this question as to why the United States with the cooperation of India wants to balance China at a time that China does not want to externally balance them? The article argues that the rise of China’s power will have repercussion for the United States and India. The United States does not want that China should become a hegemon in Asia. India feels threatened by China’ increasing military power and influence in South Asia and close relations with Pakistan. The underlying hypothesis is that the increase in power of China has forced the United States and India to come closer and balance Chinese power and protect themselves from the consequences of the rise of power and influence of China.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • India
  • the United States
  • Pakistan
  • internal balancing
Blackwill, Robert D (2005) The India Imperative, The National Interest, 80(Summer): 9_/17 Economy Elizabeth Chinas Rise in Southeast Asia: implications for the United States, Journal of Contemporary China, 14:44, 409-425 Fravel M. Taylor (2008): Chinas Search for Military Powe, The Washington Quarterly, 31:3, 125-141 Garver John (2002): The security dilemma in Sino‐Indian relations, India Review, 1:4, 1-38 Harris Stuart (2005): Chinas regional policies: how much hegemony? , Australian Journal of International Affairs, 59:4, 481-492 Hathaway Robert India transformed: parsing Indias new foreign policy, India Review, 2:4, 1-14