بررسی جایگاه سینمای هالیوود در دیپلماسی رسانه ای آمریکا: بازنمائی، هژمونی فرهنگی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سالیان اخیر ، تاکید بر مفاهیمی چون دیپلماسی رسانه ای، قدرت نرم ، جنگ نرم و امثال آن در ادبیات سیاسی افزایش قابل توجهی داشته است در این زمینه علاوه بر مجموعه ای از نشست ها و سخنرانی ها، مکتوبات زیادی نیز به تحلیل و مداقه در پیشبرد اهداف و نیات سیاست خارجی آمریکا در منطقه، از طریق دیپلماسی رسانه ای پرداخته اند. در این میان ، به نظر می رسد در اغلب آثاری که در این زمینه موجود می باشند ، مقوله بازنمایی که از پشتوانه نظری بسیطی در میان نظریه پردازان سیاست بین الملل برخوردار است مورد غفلت واقع گردیده است .این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که هالیوود به عنوان یکی از ابزار های دیپلماسی رسانه ای آمریکا بر اساس کدام مبنای نظری به پیشبرد سیاست خارجی آمریکا کمک می کند؟ فرضیه مقاله حاضر نیز بر این اساس است که بازنمایی را می توان به عنوان حلقه مفقوده نظری بین دیپلماسی رسانه ای و پیشبرد سیاست خارجی به حساب آورد .از میان رسانه های آمریکا در این پژوهش ،هالیوود به عنوان مورد مطالعه ای در نظر گرفته شده است .همچنین تمرکز زمانی بر دوران جنگ سرد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Place of Hollywood Cinema in Media Diplomacy of the United States: Representation, Cultural Hegemony and Furtherance of Foreign Policy Goals

نویسندگان [English]

  • Majid Tavassoli Roknabadi
  • Bashir Esmaeili
چکیده [English]

In recent years there has been an increase on emphasis on terms like media diplomacy, soft power, soft war etc. in political literature. On this issue besides several conferences and lectures, lot of written works has analyzed the furtherance of foreign policy goals through media diplomacy. Among the existing literature the term representation has extensive theoretical backing by international politics theoricians and it has not been addressed sufficiently. The present article wants to answer this question that on which theoretical bases Hollywood as a device of American media diplomacy help furtherance of the United States foreign policy? The underlying hypothesis is that representation can explain the relation between media diplomacy and furtherance of foreign policy goals. Among the American media Hollywood has been selected as case study and the time span is Cold War era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media diplomacy
  • Foreign Policy
  • Hollywood
  • Representation
  • the United States