اشاعه هسته ای و پیامدهای آن بر اوراسیا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پس از جنگ سرد، وضعیت جدیدی از نظر اشاعه مواد، تجهیزات و فناوری های هسته ای به وجود آمد. تا آن زمان سلاح های هسته ای در اختیار قدرت های محدودی بود. با پایان جنگ سرد کنترل و نظارت شوروی بر تاسیسات هسته ای از میان رفت. در نتیجه این امر، امکان دسترسی بازیگران دولتی و غیردولتی به مواد و فناوری های هسته ای بیش از پیش تقویت شد. آزمایشات هسته ای هند، پاکستان و کره شمالی وضعیت جدیدی را از نظر اشاعه در مباحث روابط بین الملل مطرح کرد، در همین مدت کشورهای دارنده سلاح های هسته ای اگر چه اقداماتی در خصوص مبارزه با اشاعه هسته ای انجام داده اند، اما این تحرکات صرفاً در چارچوب منافع خود و جلوگیری از ورود سایر کشورها به کلوپ آهنین هسته ای بود.در چارچوب سیاست محدود سازی کشورهای هسته ای برای دستیابی سایر کشورها به سلاح های هسته ای عملاً شاهد هستیم که کشورهایی چون هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل به سلاح های هسته ای دسترسی پیدا کرده اند. در این مقاله تحقیقی درصدد پرداختن به این موضوع هستیم که اشاعه هسته ای در آسیا و بخشی از اروپا (روسیه) چه پیامدهایی برای این منطقه در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nuclear Proliferation and its Repercussions on Eurasia

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Kazemi
  • Masoud Godarzi
چکیده [English]

After the end of the Cold War, a new situation came into existence from the viewpoint of proliferation of nuclear materials, equipment and technical know-how. Till that time the nuclear weapons were in the hands of limited powers. With the end of the Cold War the Soviet Union lost control and supervision on nuclear installations. As a result the possibility of access of governments and non-government actors to nuclear materials and technical know-how increased. The nuclear tests by India, Pakistan and North Korea created new condition from the viewpoint of proliferation in international relations. Meanwhile the countries who possessed nuclear weapons took several measures to fight nuclear proliferation but these activities were within their own interest and they want to prevent other countries to enter the iron club of nuclear powers. Within this framework of policy of limiting other countries access to nuclear weapons one can practically notice that countries like India, Pakistan, North Korea and Israel could have access to nuclear weapon. The paper wants to examine that what consequences nuclear proliferation in Asia and Europe (Russia) will be having for this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear proliferation
  • International Security
  • nuclear deterrence
  • Disarmament
  • arms control