تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق(2012 ـ2003)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحولات سال 2003 میلادی عراق، شطرنج سیاسی این کشور را به کلی با گذشته ی آن عوض کرد. آمریکا که با هدف ایجاد یک دولت متحد مرکزی و سکولار گام اول سیاست های خود را به اجرا گذاشت، مجبور به تغییر رویکرد و اجرای گام دوم سیاست خود (پی گیری اهداف از طریق مدخل های کوهنی) شد. در این میان کردها به خاطر ویژگی های مهم ژئوپلیتیکی و استراتژیکی در عراق، مورد توجه دستگاه سیاست گذاری آمریکا قرار گرفتند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ژئوپیتیک کردستان عراق بعد از سقوط صدام چه تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا در عراق داشته است؟ با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد «ویژگی های ژئوپلیتیکی کردستان عراق، تسهیل کننده ی نقش نافذتر آمریکا در تاثیر گذاری بر تدوین سیاست های کشور عراق بوده است.»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Iraqi Kurdistan Geopolitics on Foreign Policy of the United States in Iraq (2003-2012)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalal Dehghani Firouzabadi
  • Khezr Khadiri Varik
چکیده [English]

The developments of the 2003 of Iraq have totally changed the political chessboard of this country as compared with the past. The United States with the aim of establishing a united secular central government implemented the first step of her policies but later it had to change her approach and implemented the second step of her policies (pursuing objectives through Cohen’s entrances). In this direction the Kurds due to their geopolitical and geostrategic importance attracted the attention of the United States policy makers. The present article by a descriptive analytical method wants to answer this question that what has been the impact of Iraqi Kurdistan geopolitics after the fall of Saddam on the United States foreign policy towards Iraq? The finding of the study shows that the geopolitical features of Iraqi Kurdistan have facilitated the United States ability to influence Iraq’s policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraqi Kurdistan geopolitics
  • the geopolitics of minorities
  • fragile belts
  • the foreign policy of the United States