رابطه هویت و منافع در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تکیه بر رویکرد سازه انگاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیاست خارجی کشورها را می توان بر اساس رویکردهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس رویکرد سازه انگاری ، ساختار نظام بین الملل ورفتار سیاست خارجی کشورها نه امری از پیش داده شده که امری برآمده از تعامل دائمی ساختارها و بازیگرانی است که بر اساس معانی ذهنی خود دست به کنش می زنند و در نهایت در یک ذهنیت مشترک، واقعیت را می سازند. در پاسخ به سوال اصلی مبنی بر اینکه رابطه بین سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی چگونه قابل تحلیل است؟ می توان گفت که رابطه بین هویت ومنافع در چارچوب نظم های سه گانه رئالیستی، لیبرالیستی، وسازه انگارانه در رفتار سیاست خارجی ج.ا.ایران قابل بررسی است. یافته های پژوهش حاکی از این است که در میان شاخص های رفتاری سیاست خارجی ج.ا.ا ونظم های سه گانه، رویکرد سازه انگارانه به علت رفتارهای هنجاری و تجدید نطر طلبانه ایران از بقیه رویکردها معنی دارتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relations of Identity and Interest in Foreign Policy of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Jaafar Javadi Arjmand
چکیده [English]

The foreign policy of different countries can be evaluated on the basis of several approaches. According to constructivist approach the structure of international system and the foreign policy behavior of the countries are not something predetermined but it is the outcome of constant interaction of structures and actors which act according to their subjective value system and eventually create a reality in a common mentality. In reply to the question that the relation between constructivism and foreign policy can be analyzed one can say that the relations between identity and interests in foreign policy behavior or Islamic Republic of Iran can be studies within the framework of the triple orders viz. realistic, liberalistic and constructivist. The finding of the study shows that among the foreign policy behavior of the Islamic Republic of Iran indexes and the triple orders, the constructivist approach is more prominent due to her normative and revisionist behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • Identity
  • interest
  • norm
  • Foreign Policy
  • international relations