از روابط فرهنگی تا نظریه فرهنگی روابط بین الملل: مروری بر نقش فرهنگ در روابط بین الملل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پس از چند دهه غفلت از نقش فرهنگ در روابط بین الملل، در سال های اخیر دوباره این عامل مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، زمانی که از نقش و جایگاه فرهنگ در این عرصه سخن می رود تعابیر متفاوت و گاه ناقصی از این ارتباط مطرح می شود. هدف این نوشتار دسته بندی پیوندهای ممکن میان فرهنگ و عرصه روابط بین الملل است. بدین منظور، متون مختلفی را که به نحوی به دو موضوع فرهنگ و روابط بین الملل پرداخته اند بررسی کرده ایم. این بررسی نشان می دهد که اگرچه این حوزه اولویت های سیاست فرهنگی در سیاست خارجی کشورها و در نتیجه روابط فرهنگی ملل را نیز در بر می گیرد، اما زمانی که از نقش فرهنگ در روابط بین الملل و به طور خاص از تاثیر فرهنگ بر سیاست خارجی سخن می رود این اثرگذاری از روابط و موضوعات فرهنگی فراتر می رود و دامنه ای به وسعت سیاست خارجی می یابد و هر تصمیم در این عرصه، همچون دیگر عرصه های تصمیم گیری، می تواند متاثر از فرهنگ باشد. اما نقش فرهنگ در عرصه روابط بین-الملل به همین جا ختم نمی شود. نقش تفاوت های فرهنگی در نگاه به نظام بین الملل و بروز سوء تفاهم ها، اختلافات و منازعات نیز ابعاد دیگری از این اثرگذاری است. این دسته بندی در نهایت با بررسی نظریه ِند لیبو تحت عنوان نظریه فرهنگی روابط بین الملل تکمیل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Cultural Relations to Cultural Theory of International Relations: A Review of Culture in International Relations

نویسندگان [English]

  • Farhad Atai
  • Nasim Sadat Vasei Zadeh
چکیده [English]

After decades of neglecting the role of culture in international relations, in recent years again attention has been paid to this factor. Nevertheless, once the discussion about the role and place of culture in international relations and politics arises there are different and at time misleading interpretation about the concept. The aim of the present article is to identify the links between culture and international relations. For this reason the article examines different texts which have focused on the subjects of culture and international relations. The study shows that although the scope of culture includes cultural policy priorities in foreign policy and thus cultural relations of nations, it is far from being limited to that. The impact of culture on foreign policy decision making, the role of cultural differences, as in looking into international system, in making misunderstandings, disputes and conflicts cover some other aspects of the relevancy. Finally the classification comes to an end by reviewing Ned Lebow’s cultural theory of international relations

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • international relations
  • cultural relations
  • Diplomacy
  • Foreign Policy
  • cultural theory of international relations
  • constructivism