بررسی روابط استراتژیک هند با اسرائیل و تاثیرآن بر جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

درسال های اخیر با توجه به رشد وتوسعه روز افزون هند در زمینه های مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و نظامی وباتوجه به موقعیت استراتژیک وحساس این کشور در منطقه جنوب آسیا و قرار داشتن در همجواری کشورهای چین وپاکستان وایران، این کشورمورد توجه بازیگران عرصه بین الملل بخصوص اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل با توجه به شرایط مساعد کشور هند درمنطقه در سال های اخیر تلاش زیادی کرده است تا به هر نحو ممکن روابط خود را با این کشور گسترش دهد و بتواند با حضور ونفوذ در کشور هند به اهداف بلند مدت سیاسی و نظامی خود در منطقه دست یابد.روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق دو روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر منابع و تحقیقات مرتبط با آن، گردآوری وجمع بندی شده است. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه روابط استراتژیک هند با اسرائیل در سال های اخیر چه تاثیری بر منافع جمهوری اسلامی ایران درمنطقه داشته است؟ و فرضیه مقاله نیزاین است که به نظر می رسدافزایش ارتباطات هند با اسرائیل در سال های اخیرباعث به خطر افتادن منافع ملی ایران در منطقه در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی به ویژه در ارتباط با هند شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روابط دو کشور هند و اسرائیل در سال های اخیر رو به افزایش بوده و عمده روابط این دو کشور در سال های اخیر مربوط می شود به همکاری در زمینه های نظامی وفروش تجهیزات دفاعی،فروش ماهواره های جاسوسی وعلمی و فناوری ، که گسترش این روابط بین دو کشور یاد شده باعث شده است هند به پایگاه مناسبی برای حضور نیروهای اسرائیلی در منطقه تبدیل شود و لذا افزایش روابط دو کشور هند واسرائیل باعث ایجاد فاصله بین هند و ایران و مانع از تحقق اتحادی قوی بین دو کشور شده است که در مجموع روابط هند با اسرائیل در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی و فناوری برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران درمنطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Strategic Relations of India and Israel and its Impact on Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ketabi
  • Yadollah Dehghan
  • Mehdi Kazemi
چکیده [English]

In recent years India has progressed and developed considerably in different fields especially in economic and military aspects. India is also located in a sensitive and strategic location in South Asia. It is proximate to China, Iran and Pakistan and therefore has attracted the attention of international actors especially Israel. For the above reasons and the suitable place of India in the region Israel in recent years has tried to expand her relations with India in every possible way. In this way by her presence and influence in India achieve her long term political and military objectives in the region. The methodology used in this paper is qualitative based on descriptive analytical approach. The data and information for the paper have been collected from library sources, internet sources and other related research based on both thematic and content analysis method. The main question in this study is what is the effect of strategic relations of India with Israel on interest of Islamic Republic of Iran? The hypothesis of the study is the increase of relationship between India and Israel in recent years has jeopardized national interest of Iran in the region in political, economic and military aspect especially on bilateral relations of Iran and India. The finding of the study shows that in recent years the relations between India and Israel have been increasing and the topic of these cooperation pertains to scientific and technological field, military, sale of defense equipment, espionage satellites. As a result India has become a suitable base in the region for the presence of Israeli forces. Therefore, the expansion of relations between India and Israel has led to creation of a distance between India and Iran and an obstacle on close relations between the two. On the whole the relations of India with Israel in different fields like economy, political relations and technology is against the national interests of Islamic Republic of Iran in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regional ally
  • active diplomacy
  • Détente
  • good neighborliness
  • Strategic relations