زمینه های افزایش حملات تروریستی در عراق پس از سقوط صدام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم ترین پیامدهای حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین، افزایش ناامنی و خشونت در عراق بود. خشونتی که بارزترین جلوه آن، در حملات تروریستی – اغلب به صورت بمب گذاری انتحاری- جلوه گر شده است. در بازه زمانی2003 تا 2008 این خشونت ها و حملات تروریستی افزایش بی سابقه ای یافت به طوری که پس لرزه های آن هنوز هم کماکان ادامه دارد. هدف نوشتار حاضر، پاسخگویی به این سوال است که زمینه های دخیل در بروز و افزایش حملات تروریستی در عراقِ پس از سقوط صدام کدامند؟ در پاسخ به این پرسش، با فاکتور گرفتن از عاملان حملات تروریستی و اهداف آنان، این فرضیه مطرح می شود که عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در افزایش حملات تروریستی در عراق جدید نقش دارند. در چارچوب فرضیه فوق و با استفاده از مدل نظری سازه انگاری، سه عامل اصلی شامل تاریخ سیاسی عراق و حزب بعث، اختلافات قومی و مذهبی و حمله آمریکا به عراق مطرح و مورد بررسی و تحلیل قرار می-گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reason for the Increase in Terrorist Attacks in Iraq after the Fall of Saddam

نویسندگان [English]

  • Morteza Baghian Zarchi
  • Maryam Darabimanesh
  • Rohollah Amiri
چکیده [English]

One of the important consequences of the United States invasion of Iraq and overthrow of Saddam have been the increasing insecurity and violence in Iraq. A violence which its clear manifestation can be seen in terrorist attacks-mostly in the shape of suicidal bombing. From 2003 to 2008 these violent incidents and terrorist attacks have increased dramatically, in a way that its repercussion is still continuing. The aim of the present paper is answering this question that what are the domestic factors contributing to recurrence and increase of such terrorist attacks after the fall of Saddam. The underlying hypothesis which is discussed with a descriptive-analytical method in reply to the above question is that several historical, cultural, social and political factors play role in increase of terrorist attacks in Iraq. Within the framework of the above hypothesis and by making use of constructivist theoretical model, three important indexes namely political history of Iraq and Baath Party, ethnic and religious differences and the United States invasion of Iraq are examined and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Baath Party
  • structure
  • Identity
  • ethnicity
  • Iraq