نقش شبکه های اجتماعی مجازی در انقلاب مصر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از مهمترین پدیده های نوظهور در فضای مجازی، که امکان تشکیل اجتماع های مجازی را فراهم می کند، شبکه های اجتماعی مجازی است که به عنوان نیروی پیش رونده در تغییرات اجتماعی و سیاسی جوامع محسوب می شوند. در همین چارچوب، تغییرات سیاسی و اجتماعی که از دسامبر ۲۰۱۰ بخش اعظمی از خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه مصر را درنوردید، پرسش های مهمی را درباره نقش فناوری ها و ساختارهای نوین رسانه ای در جنبش های سیاسی معاصر بر انگیخته است. بر همین اساس، یکی از موضوعات مهم در ارتباط با تغییرات سیاسی و اجتماعی، نقش رسانه های نوظهور است. با توجه به اهمیت فزاینده شبکه های اجتماعی مجازی در تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع، سوال پژوهش حاضر این است که شبکه های اجتماعی مجازی چه نقشی را در انقلاب مصر ایفا کردند؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که شبکه های اجتماعی از طریق تسهیل و تسریع ارتباطات میان معترضین و هماهنگی میان آن ها، تدوین برنامه ها، شکل دهی و جهت دهی به تجمعات معترضین، نقش شتاب دهنده ای در انقلاب مصر ایفاء کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cyber Social Network in Egyptian Revolution

نویسندگان [English]

  • Morteza Noormohammadi
  • Roghayeh Mohammadi
چکیده [English]

One of the important newly emerged phenomenon in cyberspace which provides the possibility of cyber association is cyber social networks which are considered as a dynamic force in social and political changes in society. Within this context the political and social changes which took place is a major part of the Middle East and North Africa especially in Egypt raises significant questions about the role of technology and the new structure of media in contemporary political movements. Taking into consideration the importance of cyber social network in social and political developments of the societies; the paper brings up a question that what role did the cyber social network played in Egypt’s revolution. The underlying hypothesis is that the social networks by facilitating and speeding up the communication among the protesters, coordinating, formulating the programmes, shaping and orienting the gatherings of the protesters played an accelerating role in Egyptian revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • Egyptian revolution
  • cyber association
  • informing