بررسی تاثیر تاریخی ارتش مصر بر سیاست داخلی (با تاکید بر دوره 2013-2011)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

ارتش و نقش آن در تحولات سیاسی یکی از مجاری مهم فهم رفتار سیاسی یک کشور است. در مصر از زمان به قدرت رسیدن افسران آزاد در سال 1952، پیوسته نظامیان بر این کشور حکومت کرده اند. ارتش به عنوان یک نهاد قدرتمند که علاوه برقدرت نظامی به منابع اقتصادی عمده ای در جامعه مصرتسلط دارد،اینک در راس حکومت قرارگرفته ونقش مهمی را درصحنه سیاسی مصر ایفا می کند. دراین راستااین پژوهش با طرح این سوال که ارتش مصر در بستر تاریخی این کشور، چه تاثیری بر سیاست داخلی کشور مصرداشته است، به این نتیجه رسیده است که ارتش از سال 1952 تاپس از وقوع تحولات اخیر در این کشور، علیرغم داشتن رفتارهای متفاوت و نقشهای متنوع، نهادی قدرتمند در سیاست داخلی کشور مصر بوده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی نقش ارتش این کشور در معادلات داخلی و بازتاب نقش یافتن نظامیان در سیاست داخلی آن کشور خواهیم پرداخت؛ همچنین با بررسی تحولات مصر و با عنایت بر تحولات اخیر، نتیجه گیری مقاله ارائه می شود. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Historical Impact of Egyptian Army on Domestic Politics (with Emphasis on 2011-3013 Period)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hatami
چکیده [English]

The army and its role in political development is one of the important ways to understand political behavior a country. In Egypt from the time of coming to power of Free Officers in the year 1952, the military officers have continuously ruled this country. Army as a powerful organ controls military power as well as major economic resources and now it is at the head of government and plays an important role in the political scene of Egypt. The present paper by following these developments raises this question that what has been the impact of Egyptian army in historical context of Egypt on domestic politics of the country. The paper concludes that the army from the year 1952 till recent political developments, despite having different behavior and varied role is a strong institution in domestic political scene of Egypt. Therefore, the paper focuses on the role of army in domestic equation and the consequences of the increasing power and role of military in domestic politics. The paper after examining the present developments of Egypt gives its findings. The method used in the paper is descriptiveanalytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Army
  • Egypt
  • the Middle East revolutionary developments
  • domestic policy