انگلیس و اروپا ، تحلیل گفتمان سیاست خارجی (مدل لاکلاو و موف)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بریتانیا به عنوان یکی از قدرت بزرگ اروپایی، همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپا و اروپایی سازی است. در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده و به اعتقاد صاحب نظران، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرده و این کشور در سیاست های خود نگاهی فراآتلانتیکی دارد. این مقاله بر آن است تا با بهره جستن از نظریه گفتمان لاکلاو و موف، به شناسایی و تحلیل نشانه ها (دال و مدلول ها)ی موجود در گفتمان سیاست خارجی اتحادیه اروپا که توسط بریتانیا به عنوان یکی کشورهای مهم عضو اتحادیه مفصل بندی شده و نیز فضای گفتمانی شکل دهنده به آنها بپردازد تا فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و چگونگی امکان پذیری رویکرد پرتنش سیاست خارجی بریتانیا تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The United Kingdom and Europe Foreign Policy Discourse Analysis (Laclau and Mouffe Model)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghibzadeh
  • Fatemeh Hamoei
چکیده [English]

Britain as a European power is always famous for her opposition to deepening integration in Europe and Europeanization. In fact this country is one of the staunchest opposition of converting the European Union into European federation. The observers are of the view that it is only the economic compulsion that has made Britain join the process of integration and this country is having a supra Atlantic outlook. The present paper by taking the help of discourse theory of Laclau and Mouffe wants to identify and analyze the signs (signifier and signified) present in foreign policy discourse of European Union which is articulated by Britain as an important member of the union and also examine the formative discourse atmosphere in order to explain the process of making British and European identity and to make possible the tense approach of Britain foreign policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Britain
  • the unity of Europe
  • Identity
  • Foreign Policy
  • Discourse Analysis
  • signifier and signified
  • Highlighting
  • marginalizing