کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: امنیت پایدار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردی منطقه کردستان ایران (قومیت کرد)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 147-182

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ سید محسن توکلیان؛ ناهید قمریان نصر آبادی