کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، آبان 1395، صفحه 63-94

سید مصطفی هاشمی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ رحیم سرور


ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایالات ‌متحده آمریکا

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1395، صفحه 111-138

عسگر صفری؛ سعید وثوقی


تأثیر ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 12، آذر 1391، صفحه 83-117

مجید عباسی؛ مرتضی نور محمدی؛ سید محمدرضا موسوی


ملاحظات ژئوپلیتیکی سیاست های انرژی چین در منطقه سازمان همکاری شانگهای

دوره 4، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 33-64

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه یار