کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: نفت
تعداد مقالات: 1
1. آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 76-100

سید شمس الدین صادقی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ وحید زرافشان