کلیدواژه‌ها = روسیه
ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایالات ‌متحده آمریکا

دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1395، صفحه 111-138

عسگر صفری؛ سعید وثوقی


الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 7، شماره 24، آذر 1394، صفحه 25-58

حمید رضا جمالی؛ حسین خامسی پور


شکل گیری جنگ سرد نوین در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه ی قفقاز

دوره 4، شماره 12، آذر 1391، صفحه 185-229

اسماعیل شفیعی؛ علی کرم صفری


ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان

دوره 3، شماره 6، خرداد 1390، صفحه 103-133

علی امیدی؛ مسعود رضایی


نقش ایران در امنیت انرژی در منطقه و جهان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 63-89

الهه کولایی