کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 4
1. ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های 2003 تا 2013

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 175-205

جلال میرزائی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ صیاد صدری علی بابالو


3. برنامه ریزی توسعه؛ بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه عمرانی پنجم 1352-1356

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 175-204

محمد رضا یزدانی زازرانی؛ اسداله قصری؛ زین العابدین نیک مرام