کلیدواژه‌ها = قومیت
جهانی شدن و مسئله قومیت ها

دوره 11، شماره 40، آبان 1398، صفحه 90-104

10.30495/pir.2019.670987

احسان شاکری خوئی؛ علی محمدی ایروانلو؛ صمد ظهیری


تحولات کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، آبان 1397، صفحه 101-125

اصغر بیات؛ محمد رضا اقارب پرست؛ علیرضا گلشنی